Avrupa Serbest BölgesiÇorlu ilçesi, Tekirdağ ilindeki sanayileşmenin en hızlı geliştiği bölgedir. DPT verilerine göre ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmesi açısından Çorlu İlçesi, Türkiye'de 16'ncı sırada yer almaktadır.

İki adet küçük sanayi sitesi mevcut olan Çorlu'nun E-5 karayolu, İstanbul kısmında kurulan 486 iş yeri bulunan yeni sanayi sitesinde 6-7 bin civarında kişinin çalıştığı temel atma işleri devam eden ikinci etap 650 işyerinin daha hizmete girmesiyle toplam 15.000 kişiye iş imkanı sağlanacaktır. Ayrıca sitede idare binası, toplantı ve düğün salonu, Çıraklık Eğitim Okulu (16 derslik uygulama atölyesi) ,iki adet banka şubesi, acente blokları ve camii gibi sosyal tesisler mevcuttur.

Çorlu'da toplam 454 sanayi kuruluşu bulunmakta olup, tekstil, boyama fabrikalarının işgücü bakımından ezici bir çoğunlukla ilk sırayı almaktadır. D-100 Edirne yolu Çerkezköy özellikle TEM bağlantısının olduğu alanda ve Türkgücü köyü yolu civarında tekstil fabrikalarının yoğunlaştığı görülmektedir. İkinci sırada toplam 3.567 çalışanı ile deri, deri konfeksiyon ve ayakkabı fabrikaları gelmektedir. Ayrıca kürk-süet üretiminin Türkiye'deki merkezi Çorlu'dur. 1038 çalışanı ve %3.44 iş gücü payı ile üçüncü sırayı alan ayçiçeği yağı ve margarin sanayi dalı halen mevcut olan büyük kapasiteli tesisler bölgede üretilen ayçiçeğinin tamamını işleyecek seviyededir. Aynı durum kağıt fabrikaları, un fabrikaları ve elektronik fabrikalar için de geçerlidir.

Velimeşe ile Karamehmet köyü arasında iki bin dönümlük bir arazi üzerine kurulu bulunan Avrupa Serbest Bölgesi'nde 150 fabrika ve 25.000 kişiye istihdam sağlanmaktadır.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası; Türkiye'nin ilk odalarından biridir. Edirne Vilayeti Salnamelerinde Çorlu'da 1870'den itibaren Ziraat Odası olduğu yazılmaktadır. 1307 ( 1891 ) Edirne Vilayeti Salnamesinde Oda, Ticaret, Ziraat ve Sınaat odası olarak geçmektedir. Bu salnameye göre oda yöneticileri; Reis Şakir Bey, Azalar; Hasan Efendi, Garemet Efendi, Yanoko Efendi ve Arakel Efendi'den oluşuyordu.

Cumhuriyetin ilk yıllarında Oda, Ticaret ve Sanayi Odası olarak faaliyetini sürdürmüştür. Daha sonra faaliyetine ara verilen Oda, 1958'de yeniden kurulmuştur.

Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı Gayri Sıhhi Müesseseler

Tekstil Fabrikası: 291
Deri Fabrikası: 112
Un Fabrikası: 12
Yağ Fabrikası: Kağıt Fabrikası: 33
Kimya Fabrikası: 94
Otomotiv Yan Sanayi: 90
Avrupa Serbest Bölgesi: 138
TOPLAM: 781

Çorlu Deri Organize Sanayi Bölgesi

Çorlu Deri Organize Sanayi BölgesiKara, Deniz ve Havayolları ile Ulaşıma uygunluğu nedeniyle Çorlu, Türk Sanayisinin dinamik bir merkezi konumundadır. Çorlu Deri Sanayicileri ise bu merkezde 1960 lı yıllardan beri çevreye duyarlı ve saygılı üretim faaliyetlerini sürdürmekte ve 1997 yılı Nisan ayından itibaren de Deri Organize Sanayi Bölgesi olarak ülke ekonomisine hizmet etmektedirler. Bugün 130 Hektar alana kurulmuş bulunan Çorlu Deri Organize Sanayi Bölgesi, 118 adet Deri Fabrikası, yıllık 25.000.000 küçükbaş, 50.000 ton büyükbaş hayvan derisi işleme kapasitesiyle Türkiye´ deki deri üretiminin %37 sini gerçekleştirerek, 10.000 çalışanı ile Ülke ekonomisine istihdam yaratan, dünyanın dört bir yanına ihraç eden çok önemli bir sanayi merkezi olmuştur. Ülke ihracatına direkt ve dolaylı olarak yıllık yaklaşık 1.000.000.000.-USD katkısı vardır.

Doğaya ve İnsana yatırım sloganı ile hareket eden Çorlu Deri Sanayicileri Haziran 2003 tarihinden itibaren Çevre Dostu olarak bilinen Doğalgaz kullanımına geçmiş ve olası hava kirliliği problemini engellemiştir.

Rakamlarla Çorlu Deri Organize Sanayi Bölgesi

Genel Bilgiler

Bölgenin Kurulduğu Alan: 130 Hektar
Bölgede Kurulu Fabrika Sayısı: 118 Fabrika

İstihdam

Yaklaşık 10.000 Kişi

Bölgenin Yıllık Üretim Kapasitesi

Küçükbaş (Kürk, Süet, Zig): 25.000.000-Adet/Yıl
Büyükbaş(Ayakkabılık, Saraciye): 50.000-Ton/Yıl

Kullanılan Enerji

Elektrik Enerjisi: 50.000-MW/h/Yıl
Sıvı Yakıt ( Fuel-Oil ): 23.000-Ton/Yıl
Doğalgaz: 26.000.000-m3/Yıl

İhracat Potansiyeli

Direkt İhracat: 350.000.000-USD Bavul Ticareti ( Tahmini ): 750.000.000-USD


Avrupa Serbest Bölgesi

Avrupa Serbest BölgesiAvrupa Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş.(ASB), Şahinler Holding'in bir kuruluşudur.

Türkiye'nin en büyük özel sektör sanayi projelerinden biri olan Avrupa Serbest Bölgesi'nin temeli 8 Ağustos 1998 tarihinde atılmıştır. Resmi açılışı ise 2003 yılında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan ASB, aradan geçen kısa zaman dilimi içinde, yapılan yatırımlar sayesinde yıllık 2 milyar dolar ticaret hacmini geçerek, Türkiye serbest bölgeleri arasında 4. Sıraya yükselmiştir. İstanbul, Avrupa ve ana ulaşım ağlarının merkezinde bulunan Çorlu/Tekirdağ'da 2 milyon metrekare alan üzerine kurulan ASB'de şu anda 200 firma faaliyet göstermektedir. 3 bini aşkın insanın istihdam edildiği bölgede, dünyanın önde gelen markalarının üretimleri gerçekleşmektedir.

Avrupa Serbest BölgesiProjesini Amerika'nın en büyük mimari gruplarından Swanke Hayden Cornell Project'in çizdiği Avrupa Serbest Bölgesi; elektrik, su, doğal gaz, atık su, arıtma, yol, haberleşme ve benzeri bütün altyapı hizmetlerini 5 ayrı kalite belgesi güvencesi ile yatırımcılarına ulaştırmaktadır. Altyapı hizmetlerinin yanısıra inşaat-taahhüt, toplu yemek, bilişim, sigorta, bakım onarım, yükleme/boşaltma, depoculuk, danışmanlık, özel güvenlik, konferans salonu vb. hizmetler de verilmektedir.

Avrupa Serbest Bölgesi ASB'de altyapısı hazır arsalar, genel ve müstakil depolar, ofisler ve açık stok sahaları, hazır üretim tesisleri kiralık veya tapu mülkiyeti ile yatırımcıların hizmetine sunulmaktadır.


Türkgücü Organize Sanayi Bölgesi

Türkgücü Organize Sanayi BölgesiÇorlu-Türkgücü OSB alanı Tekirdağ'ın kuzeyinde 40-36 ve 41-31 kuzey enlemleri ile 26-43 ve 28-08 doğu boylamlarında, Tekirdağ ili Çorlu ilçesi mücavir alan sınırları içerisinde Türkgücü Köyü yolu güzergahında yer almaktadır.

Tekirdağ'a 44 km, Çorlu'ya 6 km, Türkgücü köyüne 1 km mesafededir.

Alanın güneyinde Tekirdağ İli, Marmara Denizi ve Türkgücü köyü, Kuzeybatısında Edirne, Kuzeyinde Saray İlçesi, Doğusunda İstanbul bulunmaktadır.

Büyüklüğü yaklaşık 340,47 hektardır. Söz konusu büyüklüğün içerisinde net sanayi alanı 255,05 hektardır. Dolu parsel alanı 130 ha, boş parsel alanı ise 125 hektardır.

D-100 Devlet karayoluna cephelidir. Öngörülen Otoyol bağlantısının da söz konusu karayolu ile sağlanması planlanmaktadır. Havalimanına 5 km, Tekirdağ limanına 45 km mesafededir.

Yaklaşık 1,8 hektarı Belediye ve Vakıflara, yaklaşık 11 hektarı kamuya terk edilen yol vb., yaklaşık 144,27 hektarı şahıslara, geriye kalan yaklaşık 183,84 hektarı ise şirketlere ve sanayicilere aittir.

Kadastrosu mevcuttur. Kadastronun F19C 12D, 12B, 12C, F19C 13A, 13D paftalarında kayıtlı toplam 153 parselden oluşmaktadır. Ortalama parsel büyüklüğü 20.000 metrekaredir.

Çorlu Belediyesi yetki alanında kalmaktadır.

OSB alanı içerisindeki parsel sayısı 153' dür. 51 adet üretimde olan sanayi işletmesi bulunmakta olup bunlar, tekstil, dokuma, hazır giyim, kimya, makine, gıda v.b sektörlerde faaliyet göstermektedir. Alan içerisindeki yapılaşma yoğunluğu %35 civarındadır. Toplam 46 adet sanayi işletmesinden 40 adedi ıslah OSB kapsamına girmek için başvuruda bulunmuştur. 5 adet boş bina atıl durumda, 1 adet inşası devam eden firmamız bulunmaktadır. Sanayicinin elinde 63 adet parsel bulunmaktadır. Özel mülkiyete konu olan parsel sayısı ise 37' dir.

Mülga Çevre ve Orman Bakanlığınca 24/08/2009 tarihinde onaylanmış 1/100 000 Ölçekli Trakya Alt bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planında "Sanayi Alanı", "Aşırı Yeraltı Suyu Çekim Alanı" ve "Yeraltı Suları Besleme Alanı" olarak işaretlenmiştir.

22.08.2011 tarihinde onaylanan 1/25 000 ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planında "Islah Sanayi Alanı", "Aşırı Yeraltı Suyu Çekim Alanı", ve "Yeraltı Suları Besleme Alanı" olarak gösterilmiştir.

Eğimi %1-3 civarındadır.

3' ncü derece deprem bölgesindedir.

Mevcut sanayi parseli 51 adet, sanayicinin elinde bulunan 63 adet parsel, özel kişilerin adına kayıtlı 37 parsel, Belediye ve vakıf arazisine ait 2 adet parsel olmak üzere toplam 153 parsel bulunmaktadır. Bunlardan 40 firma Islah OSB' ye başvuruda bulunmuştur.

Türkgücü sanayi alanı içerisindeki işletmelere ait paket arıtma yapan 6 adet arıtma tesisi bulunmaktadır. Bunlardan çıkan atık sular öncelikle Sanayi alanındaki altyapı şebekesine daha sonrada Şerefli deresine deşarj edilmektedir.

Sit alanı değildir.

Hakim rüzgarı kuzeydoğudur (NE).

Enerji ihtiyacı, mevcut trafolardan sağlanmaktadır.

Onaylı imar planında % 15 oranında 51.18 ha donatı alanı bulunmaktadır.

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.
Daha fazla bilgi Kapat