2011 yılı nüfusu 7.948'dir.

Köyleri

Eski Marunya Kalitea Sofular (Askites)
Dalyan (Deli Yâni) Vakıf (İkinci) Demirbeyli (Timurbey)
Hacılar (Proskynites) İmaret (İmeros) Yahyabeyli (Amaranta)
Vakıf (Birinci, şimdiki adı Vakos) Sazlıca (Hacılar Altı) Salmanlı (Salmoni)
Uysallı (Upaslı, isalo 11.01.2008) Denizler (Pelagia) Ambarköy (Pamforo)
Sevindikler (Sevindikli, şimdiki adı Sevasti) Kuşlanlı (Kuşlualan, Kuşalanı, şimdiki adı Xylagani) Muratlı (Muratağa, şimdiki adı Mirana)
Yardımlı Rum Mahallesi (Yardımlı'nın Türk Mahallesi'yle birleşti ve Yardımlı oldu, şimdiki adı Ergani)
Not: 1. ve 2. Vakıflı köyleri Vakıflı adı altında birleştirildi. Köyün Rumca adı Vakos'tur.