Edirne Muharebesi

Edirne Kuşatması
Edirne Kuşatması
Tarih 2 Kasım 1912 - 26 Mart 1913
Bölge Edirne Sancağı, Edirne Vilayeti, Osmanlı Devleti (bugün Edirne, Türkiye)
Sonuç Kesin Bulgar-Sırp zaferi
Taraflar
Bulgaristan Krallığı Bulgaristan Krallığı
Sırbistan Krallığı Sırbistan Krallığı
Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu
Komutanlar
Bulgaristan Krallığı General Nikola Ivanov (Bulgar 2. Ordusu)
Bulgaristan Krallığı General Georgi Vazov (Bulgar 2. Ordusu, doğu bölgesi)
Sırbistan Krallığı General Stepa Stepanovic (Sırp 2. Ordusu)
Osmanlı İmparatorluğu Mehmed Şükrü Paşa
Güçler
106,425 Bulgar (424 top)
47,275 Sırp (62 top, 34 obüs)
52.597 asker (340 top)
Kayıplar
Bulgarlar:
2.364 ölü,
13.386 yaralı
827 kayıp

Sırplar:
356 ölü,
1.559 yaralı
2 kayıp
13.000 zayiat
42.500 esir (14.000'i serbest bırakıldı)
Video
İşgal altındaki Edirne
İşgal altındaki Edirne
Edirne Kuşatması Edirne Kuşatması
Edirne Kuşatması Birinci Balkan Savaşı esnasında 1912 Ekim ortalarından 26 Mart 1913'e kadar Bulgaristan 2. Ordusu tarafından gerçekleştirilmiştir. Şehrin içinde savunma için bulunan 52.597 asker dışında, 106.000 üzerinde sivil bulunuyordu (yarısı Türk, kalanları Yunan, Ermeni, Bulgar, Yahudi ve Batı Avrupalılar).

24 Eylül 1912 tarihinde Osmanlı Sofya Elçiliğinin İstanbul'a gönderdiği uyarı telgrafı yaklaşan tehlikeyi bildiriyordu: "Bulgarların ilk amacı Osmanlı'nın güçsüz Kırklareli tümenidir. Edirne'ye ise baskın taarruzu düşünüyorlar. Edirne müstahkem mevkii takviye edilmeli, vatani hizmet süresi dolan askerler terhis edilmemelidir."

Trakya'nın diğer kesimleri Çatalca'ya kadar düşerken, Edirne hemen her yönden kuşatılmış, demiryolu ağı tehlikeye girmiştir. Birbirinin gücünü tartan çarpışmaların şiddeti çeşitli tabyalarda gücünü iyiden iyiye hissettirmeye başlamıştır. Örneğin; 29 Ekim çarpışmalarında her iki taraftan da önemli kayıplar verilmiştir. Türk tarafı için ümitleri artırıcı bir gelişme yaşanmış, keşif yapan bir Bulgar uçağı düşürülmüştür.

Radul Milkov ve Prodan Tarakchiev adlı teğmenlerin 16 Ekim 1912 tarihinde Edirne üzerinde ilk muharebe görevini üstlendikleri uçak Radul Milkov ve Prodan Tarakchiev adlı teğmenlerin 16 Ekim 1912 tarihinde Edirne üzerinde ilk muharebe görevini üstlendikleri uçak
Bulgar uçaklarının Edirne muhasarasında oynadığı rol büyüktür. Çeşitli tarihlerde şehrin üzerinde görülen uçaklar keşif amaçlı olduğu kadar, propaganda amaçlı da kullanılmışlardır. Bu propaganda için uçaktan atılan bildirilerde, halk ile yöneticilerin arası açılmak istenmiş, bu savaşın müsebbibi olarak savaş isteyen Osmanlı padişahı olduğu, Bulgarlar'ın halk ile hiçbir zoru olmadığı sürekli vurgulanmıştır.

Şükrü Paşa'nın elinde ise helyum gazı temin edilemediği için uçurulamayan, bu sebeple de keşif yapılmasını imkansız kılan bir balon bulunmaktadır.

Balkanlar bölgesinde başarıya ulaştığı için Trakya cephesine sevkedilen bazı Sırp birlikleri, Kasım 1912 boyunca ara ara Edirne'deki Bulgar birliklerine katılmaya başlarlar. Bu yaklaşık 47 bin asker ile beraberindeki 72 topun daha Edirne'yi kuşatması demektir.

Kasım ayının 20'si 1912 yılının Kurban bayramına rastgelmektedir. Bu durumun askerde rehavet yaratacağından endişe eden Şükrü Paşa, Edirne müftüsünden fetva isteyerek askerlerin bayram namazından muaf olmalarını rica etmiştir. Kuşatma altındaki şehrin akibeti için, Edirne müftüsü bu isteğe olumlu yanıt vermiştir.

Bulgar askerleri siperlerde. Ufukta Selimiye Camii Bulgar askerleri siperlerde. Ufukta
Selimiye Camii
Öyle de olur…Aşağıda bahsedileceği üzere, 2 Aralık'ta ilan edilecek ateşkese kadar geçecek 11 gün boyunca Edirne Bulgar toplarıyla görülmedik şekilde dövülür. Şehre düşen bine yakın top Selimiye Camii yakınlarına değin ulaşarak, can ve mal kayıplarına sebep olur.

Bu arada, Bulgar ordusunun Çatalca'ya dayanması Kamil Paşa Hükümeti'ni endişelendirecek, 12 Kasım günü Bulgar Çarı Ferdinand'a bir ateşkes teklifini değerlendirmesi yönünde bir telgraf çekecektir. Durumu bir süre savsaklayan Bulgar Çarı Ferdinand, Çatalca ve Edirne önlerinde karşılaştığı mukavemeti düşünerek ateşkes şartlarını Osmanlı'ya bildirecektir.

2 Aralık 1912 ile 1 Şubat 1913 arasındaki mütareke dönemi Edirne'nin yaralarını sarması için bir nefes alması ümidini doğuracaktır. Ama bu ümit hedefine ulaşacak mıdır, o an bunu kimse bilemeyecektir.

Barış Görüşmeleri

8nci Bulgar Tunca Tümeni Komutanı Bohuslav Kasım 1912'de 8nci Topçu Alaı ile Edirne'ye gidiyor
8nci Bulgar Tunca Tümeni Komutanı Bohuslav
Kasım 1912'de 8nci Topçu Alayı
ile Edirne'ye gidiyor
Başkomutan Vekili ve Harbiye Nazırı Nâzım Paşa, Ticaret ve Ziraat Nazırı Mustafa Reşid Paşa ve Kurmay Albay Ali Rıza Bey'den oluşan Osmanlı tarafı, Sırp ve Karadağlılar adına karar verme yetkisine sahip Bulgar tarafı ile Londra'da barış görüşmeleri yapılmasına karar verir.

Ateşkes Edirne Garnizonu'na 1 Ekim gecesi ulaştırılır. Ertesi gün Bulgar tarafı ile Türk tarafının elçileri vasıtası ile Edirne civarındaki duruma dair ateşkes şartlarını görüşmeleri emredilir. Bu görüşmeler Papazçeşme denilen mevkide gerçekleştirilerek, bazı etik kurallar iki taraf için de kabul edilecektir.

Edirne Bulgar kuşatması Mart 1913 Edirne Bulgar kuşatması Mart 1913
Barış görüşmeleri İngiliz Dışişleri Bakanı Sir Edward GRAY başkanlığında Londra'da başlar. Kendi cephelerindeki savaşı bitirememiş olan Yunanistan masada olmasa da, Avrupa'nın büyük devletleri masada gözlemci olarak sahne almayı bilmişlerdir. Türk ve Bulgar tarafları haricinde masada, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Avusturya ve pek tabi ki Rusya vardır.

16 Aralık'tan itibaren 6 Ocak'a kadar süren görüşmeler Balkan devletlerinin aşırı istekleri sebebiyle sürekli tıkanmaktadır. Bu tıkanmanın merkezinde ise Edirne yer almaktadır.

Çünkü Edirne savaşın başından beri ele geçirilememiş olmasına rağmen, Midye ( Kıyıköy ) ile Enez hattının kuzeyinde kalan topraklarla birlikte Bulgarlar'a bırakılması istenmektedir. Bu istek Osmanlı tarafından kabul edilmediği gibi, Edirne'nin Sedd-i İslam olarak algılanması sebebiyle Hindistan, Mısır, Bağdat gibi değişik İslam coğrafyalarından "asla verilmemesi" yönünde destekler gelmektedir.

Bab-ı Ali Baskını ve Edirne'nin Teslim Olması

Edirne yakınlarında D30 Krupp Bulgar topu 1913 Edirne yakınlarında D30 Krupp Bulgar
topu 1913
Barış görüşmeleri ilerleyemese de, halkın basın yoluyla doğru bilgi almasının önüne geçilmiştir. Sakin geçen bu mütareke döneminde Edirne'nin ihtiyaçlarının karşılanması yönünde talepler Şükrü Paşa ve kentin ileri gelenlerince İstanbul'a defalarca iletilir. Fakat basın halkı yanlış yönlendirerek, "Savaşın gidişatında endişe edecek bir şey olmadığını, Edirne'nin hiçbir ihtiyacı olmadığı…"haberlerini pompalamaktadır. Oysa durum hiç de öyle değildir…

Mütareke şartları gereği tek taraflı olarak Edirne'nin içinden geçerek Trakya içlerine giden trenler, Bulgar askerlerine ikmal sağlarken, Türk tarafına trenlerin gelmesine müsaade edilmemiştir. İhtiyaçları iyice artan Edirne'de kıtlık baş göstermiş, olan ürünler karaborsaya düşmüştür. İşte ekmek yapabilmek için sap samanın dövülerek un edildiği, süpürge tohumu, kuş yemi, kepek gibi ürünlerden ekmek yapılmaya başlandığı günler başlamıştır. Edirne'nin umutla beklediği yardımlar bir türlü gelmeyecektir. Edirne ihtiyaçlarının aciliyetiyle İstanbul'dan ümitli haberler beklerken, Bab-ı Ali umulmadık bir olaya gebedir...

Edirne yakınlarındaki saldırı oncesi
Bulgar piyadeleri
İttihatçılar içinde Enver ve Talat Bey'lerin başını çektiği bir gurup, Kamil Paşa Hükümeti'nin barış görüşmeleri sonunda Edirne'yi Bulgarlar'a vereceği yaygarasını körükleyerek, 23 Ocak 1913 günü Bab-ı Ali'yi silah zoruyla basarak hükümeti devirirler. Hükümetin düşmesi barış görüşmelerinin de bitmesi demektir…

1 Şubat'tan 26 Mart'a kadar sürecek savaş çanları yine Edirne için çalmaktadır.

Mütareke döneminden sonraki savaşın bu ikinci bölümünde, Bulgar askeri taktik değişikliklere giderler. Uçaklardan attığı bildirilerde, Şükrü Paşa'nın Edirneliler'i beraberinde felakete sürüklediği, savaşı bitirmek istemediğini fikrini halka yaymaktadır. Bu propaganda bir anlamda başarıya da ulaşır. Edirneli bazı kadınlar ve çocuklar 13 Mart günü Hıdırlık tabyalarının önüne kadar gelerek, Edirne'de yaşadıkları yokluk ve yoksunluğu protesto edeceklerdir. Bu ne kadar cılız bir protesto olsa da, askerin moralini zaman zaman olumsuz etkileyecektir.

Öte yandan Edirne sürekli top atışına maruz kalmaya devam eder. Bulgar askerleri sadece tabyaları ve Türk mahallelerini değil, bu defa kentteki Rum, Bulgar, Ermeni ve Yahudilerin oturduğu mahalleleri de vurmaktadır. Böylece Avrupa devletlerinin Osmanlı'ya baskıyı artıracağını planlamaktadır.

Edirne'yi koruyan Türk topları Edirne'yi koruyan Türk topları
8 Şubat 1913 tarihinde Şarköy yönünden çıkartma yapılarak hem Edirne'ye takviye yapılması, hem de Çatalca yönündeki Bulgar askerlerinin arkadan kuşatılması planlansa da, bu gerçekleştirilememiştir. 21 Şubat tarihinde Edirne'ye inen işaretsiz bir uçak, yardım geldiği yönünde kısa süreli bir ümit yaratmış, ama bunun yanlışlıkla Edirne'ye inen bir Bulgar uçağı olduğu anlaşılınca o umutlar bir anda yas duygusuna dönüşmüştür. Uçağı kullanabilecek Türk asker olmadığı için, uçak sökülerek depolara kaldırılmıştır.

İşte yine bu günlerde Bolayır'da bulunan ve çok değil iki yıl sonra bu topraklarda destan yazacak olan Mustafa KEMAL Paşa, yol arkadaşı olan Fethi Bey ( Okyar ) ile kaleme aldığı önerisini Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa'ya ulaştırır. Henüz Bulgar işgalcileri görmemiş olan bu bölgeden kuzeye hareketle Edirne'nin ihtiyacı yardımın ulaştırılabileceği vurgulanan bu uyarı mektubu, ne yazık ki dikkate alınmamıştır.

Şükrü Paşa ve askerler Şükrü Paşa ve askerler
Şehrin içinde bulunduğu zor koşulları zaman zaman Edirne'ye ileten Şükrü Paşa'nın yakınmaları karşısında, Osmanlı Hükümeti'nin Edirne'yi teslim etme yönünde fikirleri pekişmektdir. Yakın tarihlerde Yanya'nın da kaybedilmesi bu fikri körükler.

Buna karşılık Şükrü Paşa'ya, şanlı bir barış izlenimi yaratabilmek için Nisan sonuna kadar direnmesi emredilmiştir. Oysa İstanbul gazetelerinin yazdığının aksine, Edirne'nin ancak birkaç gün direnecek erzağı vardır.

Mart ortalarından itibaren İstanbul'dan gelen emirler düşmana geçmesi muhtemel olan cephane, erzak, tabya ve balonun imha edilmesi yönündedir. Bu durum Osmanlı'nın Edirne'yi gözden çıkardığı hissini körüklemektedir. Yine de 25 Mart gecesi Bulgar taaruzuna mukavemet etmeye çalışılır. Bu asil bir direniş için son bir hamle olacaktır.

Edirne Kazantepe Türk kampı Edirne Kazantepe Türk kampı
26 Mart 1913 sabahı Edirne'nin doğu hatları düşerken, Şükrü Paşa ateşkes şartları için Bulgar tarafına elçiler gönderir. Teslim olacağını ve şartları bildirir.

Gün daha öğlen olmadan ilk Bulgar-Sırp birlikleri Hıristiyan halkların alkışları içinde şehre girmeye başlarlar. Vakit öğlen olduğunda ise Karaağaç düşman çizmeleri altındadır. Aynı saatlerde Şükrü Paşa, Bulgar kumandanına teslim olmaktadır.

Ertesi gün, 27 Mart 1913 tarihinde Bulgar Çarı Ferdinand şehirdeki azınlıkların alkışları eşliğinde Edirne'ye girer. Edirne Müdafaası ile düşmanını bile kendine hayran bırakan Şükrü Paşa ile tanışırken;

"Bir yanlışlık olmuş. Teslim anında kılıcınızı da vermişsiniz. Şeref dolu bir savaş sayfasına imzanızı attınız. Kılıcınızı lütfen kabul buyurunuz. Sizi ağırladığım ve sizin gibi inanılmaz bir savunmayı gerçekleştiren askerle dövüştüğüm ve şimdi de beraber olduğum için gurur duyuyorum" diyerek paşanın kılıcını bizzat elleriyle teslim eder.

Şükrü Paşa Edirne'yi teslim etti Şükrü Paşa Edirne'yi teslim etti
Şükrü Paşa ve kurmay heyeti 29 Mart 1913'de bir trenle Filibe üzerinden, tutsaklık günlerini sürdüreceği Sofya'ya gönderilir. Edirne'de savaş başlamazdan evvel mevcudu 53 bin civarı olan askerden 28 bin kişi, Sarayiçi mevkiindeki adacıkalarda, tüm insani şartlardan yoksun bırakılarak esir edilir. 14 bin civarı azınlık askeri ( Rum, Bulgar, Ermeni, Yahudi…) ise salıverilecektir.

8 Mayıs 1913 tarihinde başlayan barış görüşmeleri 30 Mayıs'ta Londra'da imzalanan anlaşmayla nihayetlenir. Bu 1.Balkan savaşı'nın sonu olduğu kadar, ağır şartlarıyla Osmanlı için de tam bir yıkım demektir. Midye – Enez hattının kuzeyinde kalan tüm topraklar Osmanlı'dan alınmıştır. Bu Kırklareli ve Edirne'nin Bulgaristan'a dahil olması demekti…

Arnavutluk bağımsızlığını ilan ederken, Balkanlardaki Sırbistan ile de sınırımız kalmamış, topraklarını devasa büyüten Bulgaristan Kavala-Dedeağaç üzerinden Ege'ye açılmıştır.

Videolar
Edirne'de esir askerlerimiz - 1913
Edirne'de esir askerlerimiz - 1913
Şükrü Paşa belgeseli
Şükrü Paşa belgeseli
İşgal altındaki Edirne
İşgal altındaki Edirne
Fotoğraflar
Bulgar askeri kampı 1913 Edirne
Bulgar askeri kampı 1913 Edirne
Edirne'ye giden Bulgar topçuları 3 Kasım 1912
Edirne'ye giden Bulgar topçuları 3 Kasım 1912
Mart 1913'de Bulgar ve Edirne'deki Türk ordusu arasındaki sınır hattının genel görünümü
Mart 1913'de Bulgar ve Edirne'deki Türk ordusu arasındaki sınır hattının genel görünümü
Pharma 7 Bulgar keşif uçağı Edirne 1912
Pharma 7 Bulgar keşif uçağı Edirne 1912
Teğmen Simeon Petrov Edirne
Teğmen Simeon Petrov Edirne
Bulgar keşif balonu Edirne'nin doğusunda savaş bölgesine hareket ediyor
Bulgar keşif balonu Edirne'nin doğusunda savaş bölgesine hareket ediyor
Edirne üzerinde Bulgar balonu
Edirne üzerinde Bulgar balonu
Edirne kuşatmasında Bulgar topu
Edirne kuşatmasında Bulgar topu
Edirne kuşatmasında kar altında Bulgarlar
Edirne kuşatmasında kar altında Bulgarlar
Edirne kuşatmasında Bulgarlar yemek molasında
Edirne kuşatmasında Bulgarlar yemek molasında
Edirne kuşatmasında Bulgarlar dinleniyor
Edirne kuşatmasında Bulgarlar dinleniyor
Edirne yakınlarında Arda Nehri üstünde Bulgar köprüsü
Edirne yakınlarında Arda Nehri üstünde Bulgar köprüsü
Edirne yakınlarında Arda Nehri üstünde Bulgar köprüsü
Edirne yakınlarında Arda Nehri üstünde Bulgar köprüsü
Edirne yakınlarında Meriç Nehrinde ulaşım 1912
Edirne yakınlarında Meriç Nehrinde ulaşım 1912
Edirne yakınlarında Meriç Nehri kıyısında atlı askerler ve denizciler 1912
Edirne yakınlarında Meriç Nehri kıyısında atlı askerler ve denizciler 1912
Korgeneral Nikola Ivanov Meriç Nehri kıyısında. İkinci Bulgar ordusunun komutanı Edirne 1912
Korgeneral Nikola Ivanov Meriç Nehri kıyısında. İkinci Bulgar ordusunun komutanı Edirne 1912
Korgeneral Ivanov Edirne'de Meriç kıyısında 1912
Korgeneral Ivanov Edirne'de Meriç kıyısında 1912
Meriç Nehri kıyısında Bulgar ikinci Ordu kumandanları Ekim 1912
Meriç Nehri kıyısında Bulgar ikinci Ordu kumandanları Ekim 1912
Sırplar Edirne tabyalarında
Sırplar Edirne tabyalarında
Sırplar Edirne tabyalarında
Sırplar Edirne tabyalarında
Sırplar Edirne tabyalarında
Sırplar Edirne tabyalarında
Edirne kuşatmasında Sırplar
Edirne kuşatmasında Sırplar
Edirne kuşatmasında Meriç Nehri kıyısında Sırplar
Edirne kuşatmasında Meriç Nehri kıyısında Sırplar
Edirne kuşatmasında Sırp at barınakları
Edirne kuşatmasında Sırp at barınakları
Edirne kuşatmasında Sırplar
Edirne kuşatmasında Sırplar
Edirne kuşatmasında Sırplar
Edirne kuşatmasında Sırplar
Edirne kuşatmasında Sırplar
Edirne kuşatmasında Sırplar
Edirne kuşatmasında Sırplar
Edirne kuşatmasında Sırplar
Edirne kuşatmasında Sırplar
Edirne kuşatmasında Sırplar
Edirne kuşatmasında Sırplar
Edirne kuşatmasında Sırplar
Edirne kuşatmasında Sırplar
Edirne kuşatmasında Sırplar
Edirne kuşatmasında Sırplar
Edirne kuşatmasında Sırplar
Edirne kuşatmasında Sırplar
Edirne kuşatmasında Sırplar
Edirne kuşatmasında Sırplar
Edirne kuşatmasında Sırplar
Edirne kuşatmasında Sırplar
Edirne kuşatmasında Sırplar
Edirne kuşatmasında Sırplar
Edirne kuşatmasında Sırplar
Edirne kuşatmasında Sırplar
Edirne kuşatmasında Sırplar
Edirne kuşatmasında Sırplar
Edirne kuşatmasında Sırplar
Edirne kuşatmasında Sırplar
Edirne kuşatmasında Sırplar
Edirne kuşatmasında Sırplar
Edirne kuşatmasında Sırplar
Edirne kuşatmasında Sırplar
Edirne kuşatmasında Sırplar
Edirne kuşatmasında Sırplar
Edirne kuşatmasında Sırplar
Edirne kuşatmasında Virantekke köyünde Sırpların yaptığı Meriç üzerindeki duba köprü
Edirne kuşatmasında Virantekke köyünde Sırpların yaptığı Meriç üzerindeki duba köprü
Edirne kuşatmasında Virantekke köyünde Sırpların yaptığı Meriç üzerindeki duba köprü
Edirne kuşatmasında Virantekke köyünde Sırpların yaptığı Meriç üzerindeki duba köprü
Sırplar Edirne'ye karşı bayraklarını dikmişler
Sırplar Edirne'ye karşı bayraklarını dikmişler
Sırplar Edirne'ye karşı bayraklarını dikmişler
Sırplar Edirne'ye karşı bayraklarını dikmişler
Edirne'yi koruyan Türk topları
Edirne'yi koruyan Türk topları
Edirne'de Türk spotu
Edirne'de Türk spotu
Kazantepe Tabyası
Kazantepe Tabyası
Kazantepe Türk tel örguleri
Kazantepe Türk tel örguleri
Kazantepe Türk tel örguleri
Kazantepe Türk tel örguleri
Edirne kuşatmasında Türk tabyası
Edirne kuşatmasında Türk tabyası
Bulgarların şehit ettiği Türkler
Bulgarların şehit ettiği Türkler
Ayvazbaba tabyasında şehit Türkler Mart 1913
Ayvazbaba tabyasında şehit Türkler Mart 1913
Ayvazbaba tabyada Bulgarların ele geçirdiği Türk topu 1913
Ayvazbaba tabyada Bulgarların ele geçirdiği Türk topu 1913
Bulgarların şehit Türkler önünde Edirne Ayvazbaba tabyada çektirdikleri fotoğraf 13 Mart 1913
Bulgarların şehit Türkler önünde Edirne Ayvazbaba tabyada çektirdikleri fotoğraf 13 Mart 1913
Ayvazbaba tabyada Bulgar topçusunun tahribati 1913
Ayvazbaba tabyada Bulgar topçusunun tahribati 1913
Bulgar ordusu tarafından ele geçirilen Edirne tabyası 7 Haziran 1913
Bulgar ordusu tarafından ele geçirilen Edirne tabyası 7 Haziran 1913
Bulgarları insani göstermeye çalışan propoganda fotoğrafı
Bulgarları insani göstermeye çalışan propoganda fotoğrafı
Kıyık Tabya. Edirne'nin savunma sisteminin bir parçası Bahar 1913
Kıyık Tabya. Edirne'nin savunma sisteminin bir parçası Bahar 1913
Kıyık Tabyayı ele geçiren 58nci Bulgar gönüllü alayı askerleri 10 Mart 1913
Kıyık Tabyayı ele geçiren 58nci Bulgar gönüllü alayı askerleri 10 Mart 1913
Edirne kuşatmasında Sırplara esir düşen Türkler
Edirne kuşatmasında Sırplara esir düşen Türkler
Edirne kuşatmasında Sırpların ele geçirdiği Türk mühimmatı
Edirne kuşatmasında Sırpların ele geçirdiği Türk mühimmatı
Edirne kuşatmasında kolera olduğu söylenen Türk esirlerin karantina edilmesi
Edirne kuşatmasında kolera olduğu söylenen Türk esirlerin karantina edilmesi
Bulgarların Edirne'de ele geçirdiği Türk topları
Bulgarların Edirne'de ele geçirdiği Türk topları
Şükrü Paşanın teslimiyeti
Şükrü Paşanın teslimiyeti
Esir edilen Şükrü Paşa, Strashimir Dobrovich, Kral Ferdinand, Tümgeneral Peter Markov ve genç Prens Kiril. Sofya 1913
Esir edilen Şükrü Paşa, Strashimir Dobrovich, Kral Ferdinand, Tümgeneral Peter Markov ve genç Prens Kiril. Sofya 1913
Edirne'nin düşüşünü konu eden Bulgar propogandası 21 Nisan 1913
Edirne'nin düşüşünü konu eden Bulgar propogandası 21 Nisan 1913
Kral Ferdinand Mart 1913'de Edirne'de yerel Bulgar halk tarafından karşılandı
Kral Ferdinand Mart 1913'de Edirne'de yerel Bulgar halk tarafından karşılandı
Muhafız Süvari Alayı Edirne'ye giriyor
Muhafız Süvari Alayı Edirne'ye giriyor
Bulgar ordusunun 26 Mart sonrası Edirne'ye girişi 1913
Bulgar ordusunun 26 Mart sonrası Edirne'ye girişi 1913
Bulgar piyadeleri Edirne'de Meriç üzerinde 1912
Bulgar piyadeleri Edirne'de Meriç üzerinde 1912
Kral Ferdinand Edirne'de
Kral Ferdinand Edirne'de
Edirne düştükten sonra Bulgar askerlerin ödüllendirilmesi
Edirne düştükten sonra Bulgar askerlerin ödüllendirilmesi
Bulgarlar Edirne'de
Bulgarlar Edirne'de
Bulgarlar Edirne'de
Bulgarlar Edirne'de
Sırplar Edirne'de
Sırplar Edirne'de
Sırplar Edirne'de
Sırplar Edirne'de
Sırplar Edirne'de
Sırplar Edirne'de
Sırplar Selimiye'de
Sırplar Selimiye'de
Sırplar Selimiye'de
Sırplar Selimiye'de
Sırplar Selimiye'de
Sırplar Selimiye'de
Sırplar Selimiye'de
Sırplar Selimiye'de
Sırplar Selimiye'de
Sırplar Selimiye'de
Selimiye Camiinde Sırp ve Bulgar askerleri
Selimiye Camiinde Sırp ve Bulgar askerleri
Bulgarların Edirne'de 1913'de Bulgar ordusu tarafından kentin fethini kutlamak için inşa ettikleri kapı
Bulgarların Edirne'de 1913'de Bulgar ordusu tarafından kentin fethini kutlamak için inşa ettikleri kapı
Sırplar Edirne'de
Sırplar Edirne'de
Sırplar Edirne'de
Sırplar Edirne'de
Mart 1913. Edirne'nin düşmesinden sonra 2nci Topçu Alayı teğmenlerinin hatıra fotoğrafı
Mart 1913. Edirne'nin düşmesinden sonra 2nci Topçu Alayı teğmenlerinin hatıra fotoğrafı
Şefik Bey'in evinde Bulgar askerleri Edirne'nin düşüşünü kutluyor 13 Mart 1913
Şefik Bey'in evinde Bulgar askerleri Edirne'nin düşüşünü kutluyor 13 Mart 1913
General Vazov, Şükrü Paşa'nın arabasında Mart 1913 Edirne
General Vazov, Şükrü Paşa'nın arabasında Mart 1913 Edirne
Edirne'de İngiliz yardım kuruluşu üyesinin yoksullara yardım dağıttığını gösteren propoganda çizimi
Edirne'de İngiliz yardım kuruluşu üyesinin yoksullara yardım dağıttığını gösteren propoganda çizimi
Balkan Savaşında Pierre Loti'nin el yazısıyla tarihe düştüğü not: Havsa yakınlarında Bulgar mezalimine dair gördüğü tablo. Öldürülerek kuyulara atılmış Müslüman cenazeleri çıkartılıyor
Balkan Savaşında Pierre Loti'nin el yazısıyla tarihe düştüğü not: Havsa yakınlarında Bulgar mezalimine dair gördüğü tablo. Öldürülerek kuyulara atılmış Müslüman cenazeleri çıkartılıyor
Edirne kuşatmasında öldürülen Bulgar askerleri
Edirne kuşatmasında öldürülen Bulgar askerleri
Ayvazbaba tabya saldırılarında ölen Bulgar askerlerin gömülmesi 1913
Ayvazbaba tabya saldırılarında ölen Bulgar askerlerin gömülmesi 1913
Kartal Tepe 30ncu Piyade Alayı, ölen Bulgar askerler için yapılan anıt 1913
Kartal Tepe 30ncu Piyade Alayı, ölen Bulgar askerler için yapılan anıt 1913
Edirne kuşatmasınde ölen Sırplar
Edirne kuşatmasınde ölen Sırplar
Şükrü Paşa anıtı
Şükrü Paşa anıtı

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.