M.S. V. yüzyılda Hun Türkleri, bilahare Kuman Türkleri, IX. yüzyılda, Peçenek Türkleri ve XI. yüzyıl başlarında da Oğuz boyları Orta Asya’dan göç ederek Balkanlara gelmişlerdir. Bu Türk boyları zaman zaman Balkanlar Dobruca bölgesinde bir-iki yüzyıl süren devletler kurmuşlar ve Bizans sınırlarına dayanmışlardır.

XIII. yüzyılda da Anadolu’dan gelen Horasan kökenli Alperenler tarafından Rumeli topraklarının bir bölümü, silahsız tarikat seferleri ile manen fethedilmiştir. Bu fethe katılan gazi ve dervişlere Rumeli'nin Gönül Fatihleri denilmektedir. Bölge halkı Dimetoka’dan Bulgaristan’ın batı sınırı ve Rusçuk’a kadar olan bölgenin gerçek fatihinin Bektaşi dedesi Seyit Ali Sultan olduğuna inanmaktadır.

Orhan Gazi’nin ünlü komutanı Süleyman Paşa ile başlayan Rumeli fethi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Padişah I.Murat Hüdavendigar döneminde de tüm hızı ile sürmüştür. Gazi Evranos Bey 1361 yılında Dimetoka ve Gümülcine’yi fethederek Osmanlı topraklarına katmıştır.

Zaman içerisinde, Türk akıncılarının Rumeli’yi fethini ve Anadolu’dan gelen Alperenlerin zaferlerini kutlamak amacıyla, “Seçek” mevkiinin çok yakınındaki Doğu Rodop dağlarının en yüksek noktası olan “Koca Yayla”da şenlikler düzenlenmeye başlamıştır. Şenlikler esnasında güreşler yapılmış, yemekler yenilmiştir. Halk arasında şenliği sürdüren ve katkıda bulunanların yarım hacı olacağı inancı yerleşmiş olmasına rağmen, şenliklerin gerçek amacı Batı Trakya’nın fetih yıldönümünü kutlamaktır. Ancak Koca Yayla mevki 1920’li yıllarda Bulgaristan sınırları içinde kalmıştır. Halen Seçek Şenlikleri’nin düzenlendiği bölge, Koca Yaylanın 5 km. kadar güneydoğusunda Yunanistan-Bulgaristan sınırındadır.

Rodop ve Evros illeri sınır bölgesindeki Seçek mevkiinde düzenlenen “Seçek Şenlikleri” 1997 yılından itibaren Seçek Azınlık Eğitim ve Kültür Derneği’nce düzenlenmeye başlamıştır.

Dernek, günümüzde de Doğu Rumeli’nin bir parçasının fethini kutlamak, bu uğurda Anadolu’dan gelerek canları pahasına çarpışmış olan gazi ve şehit atalarını anmak, Osmanlı kültür mirasını yaşatmak için bir araya gelerek, bu geleneği sürdürmeyi amaçlamaktadır.

Seçek Şenlikleri’ne Rodop ve Evros illerinin dağlık bölgesinde yaşayan Türk soydaşlar yoğun ilgi göstermektedirler. Şenlikler kapsamında yağlı güreş ve koşu müsabakaları düzenlenmekte, davetlilere yemek verilmektedir.

Güreşler Küçük Orta, Büyük Orta, Başaltı ve Başa Güreş olmak üzere 4 kategoride yapılmaktadır. Müsabakalar 3 gün sürmektedir. Müsabakalara Türk ve Yunanlı güreşçilerin yanı sıra Bulgaristan’dan da sporcular iştirak etmektedir.

Batı Trakya’nın her köşesinden ziyaretçi akınına uğrayan Seçek Yayla Şenliği’nde TC Kültür Bakanlığı Türk Halk müziği sanatçıları konserler vermekte ve folklor ekipleri gösteriler sunmaktadır.

Kaynak: Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.