Köyleri

Vinarsko Vratitsa Zhelyazovo Cherni Vrah
Krastina Livada Konstantinovo Polski Izvor
Rusokastro Svoboda Troyanovo Trastikovo