Makale Dizini


Köyün bulunduğu alan 1900'lü yıllarda iki çiftliği kapsamakta idi. Balkan Savaşları neticesinde bu alana yerleşmek isteyen ailelere bu çiftlik arazileri satılmış ve daha sonra devlet tarafından uygulanan istimlak ile devlete ait olan arazilerin büyük bölümü yerleşimci ailelere verilmiştir. Ahilik, Osmanlı döneminde esnaf ve sanatkarların bir araya geldiği cemiyetti. Bugünkü esnaf ve sanatkarlar odası gibi. Köyün ismi buradan gelmektedir.

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Nüfus artışıyla beraber tarım alanlarının küçülmesi ile, genç nüfus il merkezlerine, sanayi bölgelerine göç etmek zorunda kalmıştır. Köyde az bir nüfus ikamet etmektedir. Köyün ekonomisi kötü durumdadır.

Köyde, ilköğretim okulu yoktur ve taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

2013 yılı nüfusu 111 kişidir.
Osmanlılarda olağanüstü durumlarda alınan bir vergi adıdır.

Edirne merkezine 10 km uzaklıktadır.

2013 yılı nüfusu 298 kişidir.
Bosna KöyOsmanlı imparatorluğuna karşı, Sırbistan - Karadağ ittifakı ile başlayan Sırp isyanı, Ekim 1876 sonunda Sırbistan'ın mağlup edildiği halde Karadağ tek başına dağlık bölgelerde isyanı sürdürdü. 1877 yılında Osmanlı-Rus harbi başladığında Karadağ ile olan harp hala devam ediyordu. Rus destekli Karadağ birlikleri, Boşnak kenti Niksiç'i ele geçirmesi ve 1878 Berlin Antlaşması neticesinde Boşnaklar'ın Osmanlı coğrafyasına göçü başladı. İlk olarak bugünkü Türkiye'nin Karamürsel ve Eskişehir bölgelerine muhacirler yerleştirildi.

1878 yılından beri Bosna, Hersek, Krajina, Sancak ve Karadağ bölgelerinden süregelen göçler neticesinde bugünkü Türkiye Cumhuriyeti topraklarında birçok köy ve kasabalar kurulmuştur. Bu yerleşimlerden birisi de Edirne Merkez Bosna Köydür.

Edirne merkezine 7 km uzaklıktadır.

Köyde ilköğretim okulu yoktur. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

2013 yılı nüfusu 90 kişidir.
Bosna KöyKöy büyüklerinden alınan bilgilere göre, bu köyde önceleri büyük bir çiftlik varmış.1898–1903 ve 1907–1910 yılları arasında Edirne Belediye Başkanlığı yapan ve 1318 (1899) yılında Paris Belediye Binasının bir benzeri olan Edirne Belediye Binasını ve Belediyenin karşısındaki Dilaver Bey Parkını yaptıran ve 1855–1918 yılları arasında yaşayan Dilaver Beye ait bir çiftlikmiş. Dilaver Bey önceleri çiftlikte gayrimüslimleri çalıştırılmış. Bir süre sonra onlara çalışmaları için topraklar vermiş. Kısa zamanda bir köy oluşmuş ve Dilaver Beyi rahatsız etmeye başlamışlar. Dilaver Bey tarlalarının tümünü bunlara vermiş, ortak etmiş ancak bunlar da çıkardıkları maldan Dilaver Beye çok az miktar vermişler. Bu köylü böylelikle çok zengin olmuş.

Bu köy Kapıkule'den hemen sonraki, Çayırtarla mevkiinin altındaki Bulgar Köyü olan Verenttekke diye tabir edilen köydür. Bunun üzerine Dilaver Bey çiftliğin bitişiğine bir Müslüman köyü kurdurmuş. Önemli görevleri bunlara vermiş. Bunun üzerine gayri Müslimler ayaklanıp Dilaver Beye saldırmışlar. Kâhyası tarafından zor bela kaçırılmış. Ondan sonra Dilaver Bey Edirne'deki tüm malını Hazineye veriyor. Devlet bu araziyi göçmen gelen bugünkü köylülere dağıtıyor. Fakat Balkan Harbi çıkınca köydeki Türkler Edirne'ye kaçıyor. Harp bittikten sonra köye döndüklerinde köydeki evlerinin yakılıp yıkıldığını görüyorlar. Köylü bunun üzerine Bulgarların bulunduğu evlere yerleşip oturmaya başlıyor. Bu yerleşme üç basamakta gerçekleşmiş.
  1. 1912
  2. 1938
  3. 1951
Budakdoğanca1900'lü yıllarda köyde Bulgarların ve Tatarların (Köyün üst tarafındaki koru yanı) oturduğu bilinmektedir. Köye ilk önce 1900-1912 yılları arasında aşağıki mahallede oturanlar yerleşmiş.1938 Yılında Silistre'den yukarıki mahallede oturanlar yerleşmiş.Yine 1951 yılında Bulgaristan'dan 4-5 aile daha köye yerleşmiş. Kapıkule yanındaki Bulgar köyü (Verentekke) ile Üsküdar köyü arasının yerleşim yeri olduğu söylenmektedir.

Rivayete göre Verentekke' de dama çıkan kedi damdan dama atlayarak Üsküdar köyüne kadar geliyormuş. Yine Üsküdar Köyü ile Verentekke köyü arasında Taş Yol varmış. Bu taş yol 1950-60 yılları arasına kadar bozulmadan kalmış. Daha sonra sürülerek tarla yapılmış. Ayrıca 1800'lü yıllarda Budakdoğanca-Ahi Köy arasında Osmanlıların büyük bir esir kampı olduğu belgelerden anlaşılmaktadır. Kampta Fransız ve İtalyan esirler bulunmaktaymış. Köye gelenler, köy kütüğüne göre 214 hanedir. Hatta bunların bir çoğu soy isim almadan ya geri dönmüşler ya da başka yerlere göç etmişlerdir. Zaten yaşlılardan alınan bilgilere göre yerleşenlerin bir kısmı tekrar Bulgaristan'a dönmüş, bir kısmı yurdun çeşitli yerlerine dağılmış, bir kısmının ise nereye gittiği bilinmemektedir.

BudakdoğancaToprak İskâna geçtikten sonra köyden ayrılan olmamıştır. Ayrıca İstiklal Savaşı öncesi Yunanlılar Edirne'yi İşgal edince Halk Bulgaristan'a kaçmış, savaş bitince bir kısmı geri dönmüş, bir kısmı ise sınır kapanınca Bulgaristan'da kalmıştır. Bulgar ve Yunanlıların çekilmesinden sonra köyde kalanlar köyü yeniden kuruyorlar. Bunlar 1912 yılında gelenlerden oluşuyor. Daha sonra 1938 ve 1951 yılında Bulgaristan ve Romanya'dan gelen göçlerle köy büyüyor. Yine yaşlılardan alınan bilgilere göre Çanakkale, Kafkasya ve İstiklal savaşlarına köyden 97 kişi askere gitmiş, 3 kişi geri gelmiştir. Nüfus kütüğünde yapılan incelemede bu bilgilerin doğru olduğu görülmektedir.

1910-1923 yılları arasında 18-30 yaş arasında çok sayıda genç erkek ölmüştür. Bunların büyük çoğunluğu şehittir. Bu konuda Askerlik Şubesine 10/03/2007 tarihinde dilekçe verilmiş, fakat arşivlerin Ankara'ya gittiği gerekçesiyle şubeden bilgi alınamamıştır.

Köyün İsminin Nereden Geldiği kesin olarak bilinmemekle birlikte anlatılan hikâyesi şöyledir. Köy tamamen Bulgaristan sınırına kuruluyor. Türkiye-Bulgaristan sınırı Kapıkuleden bakınca köye doğru bir budak gibi kıvrılır. Sınırın bu şekilde bir budak gibi olması nedeniyle zamanın köy büyükleri köyün adını Budakdoğanca olarak veriyorlar. Doğanca'da köy yeni kurulduğundan dolayı veriliyor.

Köyün Edirne ile ulaşımı Kapıkule yolundan sağlanmaktadır. Köy Edirne'ye 23 Km. uzaklıkta olup, yolun 15 Km'si Otoyol, 7 Km'si asfalt yoldur.

BudakdoğancaKöy coğrafi olarak Kapıkule sınır kapısının kuzeyinde Bulgaristan sınırında bulunmaktadır. Sınır, Balkan savaşından sonra Türk Heyetinin başkanı İsmet İNÖNÜ'nün, Bulgar Heyeti ile yaptığı "Rezve Anlaşması" ile çizilmiştir. Köy arazi yapısı olarak genelde düz ve az engebeli arazi yapısına sahiptir. Arazi verimli olmasına rağmen sulak değildir. Köyün alt tarafındaki Çayır Tarla mevkii, 1960-1975 yılları arasında Rezve Deresinden sulanarak Çeltik ekilirdi. Fakat daha sonraları derenin suyunun azalması dolayısı ile çeltik ekiminden vazgeçildi. Köyde gölet bulunmaktadır. Fakat gölet sulama amaçlı değil, yazın hayvanların su ihtiyacını karşılama amaçlıdır. Gölette balık bulunmaktadır. Gölet 19.07.1979 yılında , zamanın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz BAYKAL tarafından açılmıştır. Köyde 3 adet ağaçlık alan (koru) bulunmaktadır. Küçük Koru, Mezarlık Korusu ve Koca Korudur. DSİ köy göletinin karşısını 2008 yılında ağaçlandırmıştır.

Köyde karasal iklim koşulları hüküm sürmektedir. Fakat iklim değişiklikleri nedeni ile eskiden olduğu gibi çok kar yağmamaktadır. Köy vadi yamacına yerleşmiş olduğundan kışın rüzgar etkili olmakta ve ayaz çok hissedilmektedir. Özellikle köyün kuzey bölümünde Bulgaristan tarafında bulunan Derviş Tepeye kar yağdığında, ayazı yoğun bir şekilde köyde hissedilmektedir.

Başlıca gelir kaynakları Tarım ve Hayvancılıktır. Köyün arazisi kara toprak olduğundan verimi yüksektir. Halk bol miktarda gübre kullanmaktadır. Genel olarak buğday ve ayçiçeği üretimi yapılmakta olup, üretilen ürünler Edirne Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi, Toprak Mahsulleri Ofisi ve özel sektör kuruluşlarına pazarlanmaktadır. Ayrıca köyde hayvancılık faaliyeti devam ettiğinden, hayvanlara yönelik mısır, arpa, yulaf ve yonca ekimi yapılmaktadır. Önceki yıllarda pancar ve kabak çekirdeği tarımı da yapılmaktaydı. Fakat sulama sorunundan dolayı bu ürünler köyde artık ekilmemektedir.

BudakdoğancaKöyde 1980 yıllarına kadar sığır, manda, tavuk, hindi, kaz, ördek, arı gibi hayvanlar bakılmaktaydı. Günümüzde daha çok büyük baş sığır hayvancılığına önem verilmektedir. Bunun yanında yine tavuk, ördek, arı çoğunlukla yetiştirilmektedir. Köyde süt verimi yüksek cins hayvan bakılmakta ve üretilmektedir. Bu hayvanlardan elde edilen sütler, Köy Muhtarlığı tarafından yaptırılan soğutucu depoda toplanmakta ve süt birliklerine pazarlanmaktadır. Büyükbaş hayvanların pazarlanması , Edirne Damızlık Yetiştirme Birliği aracılığı ile yapılmaktadır.

Köyün tüm arazisi: 30.150 dönüm
Otlak Mera: 3.500 dönüm
Orman: 2.886 dönüm
Ekilen Arazi: 23.743 dönüm

Köyde, ilköğretim okulu yoktur ve taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik , sabit telefon ve İnternet bağlantısı vardır

2013 yılı nüfusu 95 kişidir.
BüyükdöllükKöy 1800'lü yılların sonlarına doğru Bulgaristan'dan göç etmiş olup şimdiki olduğu yerde 8 veya 10 hane olarak kurulmuştur. İlk kurulduğu yılarda büyükbaş hayvancılık yapılmaktaydı ve erkek boğaları ile meşhurdu. Civar köylerdeki insanlar dişi büyükbaş hayvanlarını eşleştirmek için bu köye getirirlerdi. Bu nedenle o zamanlarda köyün adı "Döllük" idi. Sonradan "Büyük Döllük" olarak değiştirildi.

BüyükdöllükKöydeki avcılık kültürü yıllardır deden toruna bir akış halinde sağlanmıştır .

Edirne merkezine 9 Km. uzaklıktadır. Büyükdöllük köyünün yanı başında Gölbaba gölü bulunmaktadır. Göl, su kuşlarının sık uğrak noktası olmakla beraber tabiatı açısından Edirne ilinin sayılı coğrafi alanlarının içerisinde yer almaktadır .

BüyükdöllükKöyde ilköğretim okulu vardır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve bir adet ambulansı mevcuttur. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

2013 yılı nüfusu 736 kişidir.
BüyükismailceEski adı Smailcevo olan 1300 lü yıllardan kalma bir Türk köyüdür. Bulgaristan sınırına komşu köydür.

Edirne merkezine 18 km uzaklıktadır.

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Köyde süt toplama merkezi vardır.

BüyükismailceKöyde, ilköğretim okulu 10-15 sene önce nüfus azlığından dolayı kapanmıştır. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi vardır. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt yamalı olup yapılması gerekmekte köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

2013 yılı nüfusu 230 kişidir.
DeğirmenyeniTunca nehrinin kıyısında değirmen varmış ve insanlar buraya değirmene gelirlermiş. Zaman içerisinde etrafında yapılanmalar başlayınca Değirmen yanı olarak yerleşim birimi olmuş ve günümüze de Değirmenyeni olarak gelmiştir.


DeğirmenyeniEdirne merkezine 12 km uzaklıktadır. Göl baba adı verilen kuş cenneti vardır. Burada yüz çeşide yakın hayvan türü bulunmaktadır.DeğirmenyeniKöyde ilköğretim okulu vardır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi yoktur ancak PTT acentesi vardır.Değirmenyeni Sağlık ocağı vardır ancak sağlık evi yoktur. Ayrıca köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.Değirmenyeni2013 yılı nüfusu 437 kişidir.

DemirhanlıKöy adını zamanında o yörede bulunmakta olan tüccar ve gezici insanların konakladığı dev demir kapılara sahip bir handan almaktadır.

Edirne merkezine 15 km uzaklıktadır.

DemirhanlıKöyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamaktadır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı vardır ancak sağlık evi yoktur. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

2013 yılı nüfusu 448 kişidir.
DoyranEdirne merkezine 24 km uzaklıktadır.

Köyün ekonomisi tarım hayvancılığa dayalıdır.

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı vardır ancak sağlık evi yoktur. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

2013 yılı nüfusu 752 kişidir.
EkmekçiKöyün adı, Balkan Savaşları sırasında bu köyde büyük fırınların kurularak Türk Ordusu'nun ekmek ihtiyacı karşılanmasından ileri geldiği rivayet edilmektedir.

Edirne merkezine 11 Km. uzaklıktadır.

Köyde, ilköğretim okulu yoktur ve taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik, sabit telefon ve internet mevcuttur.

2013 yılı nüfusu 88 kişidir.
ElçiliÇok öncelerden köy yeni kurulduğu zamanlarda köyden elçiler geçermiş. İsminin de oradan geldiği rivayet edilmektedir.

Edirne merkezine 28 km uzaklıktadır.

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Aynı zamanda köyde özel sektöre ait bir süt ürünleri tesisi de mevcuttur.

ElçiliKöyde, ilköğretim okulu vardır fakat faal değildir ve taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı vardır fakat faal değildir . Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

2013 yılı nüfusu 398 kişidir.
Avrupa'ya açılan en büyük sınırımız olan Kapıkule yolu üzerinde ve Edirne merkezine 6 km uzaklıktadır. Köyde gölet bulunur olup, ayrıca kum ocağı ve tarım kredi deposu, tarım kredi ofisi ve süt toplama merkezi bulunur.

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Ayçiçeği ve kabak tarlalarına sıkça rastlanır. Küçükbaş hayvancılık daha yaygındır. Büyükbaş hayvancılığa da rastlanır.

Köyde, ilköğretim okulu yoktur ve taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık evi 2009 mayıs ayında onarılarak tekrar kullanıma açılmıştır. Köye her salı öğleden sonraları aile hekimi gelmektedir. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

2013 yılı nüfusu 433 kişidir.
HacıumurKöy, Bulgaristan'ın Şumen ilinin Uyvan köyünden gelen 20-30 hanenin ve Siliven İli (İslimye) Novacova köyünden gelenlerin buraya yerleşmesiyle 1911 yılında kurulmuştur. Daha sonraları değişik bölgelerden gelen Tatar kökenli komşuların katılması ile büyümüş ve bugünlere gelmiştir.

HacıumurEdirne merkezine 22 km uzaklıktadır.
HacıumurKöyde, ilköğretim okulu yoktur ve taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı vardır ancak sağlık evi yoktur. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

2013 yılı nüfusu 349 kişidir.
HasanağaHasanağa, adını 15. yüzyıl başında Hasan Ağa adlı yeniçeri ağasından aldığı söyleniyor. 1402 Ankara Savaşı'na katılmış olan Hasanağa, Osmanlı ordusunun bozulmasından sonra, Şehzade Süleyman, vezir Çandarlı Ali Paşa ve Hasanağa, Bursa'ya gelmiş ancak Bursa'nın Timur tarafından basılacağını anlayınca Edirne'ye geçmişlerdir. Fetret Devri (1402-1412) sonrasında Hasanağa, Çelebi Mehmet'in emrine girmiştir. O yılarda Hasanağa'ya bugünkü Bursa ili sınırlarında bulunan yöreyi Hasanağa'ya tımar olarak vermiştir. Sultanın verdiği bu yerin tapu belgesi, Hasanağa Beledıye arşivindedir. Bunu mütakip, Hasanağa'ya Edirne'den de tımar verilmiştir. Orada da Hasanağa isminde köy kurulmuştur. Cumhuriyetten önce Edirne, Hasanağa'dan toplanan vergılerin Bursa'daki mirasçılarına gönderildiği ve dağıtıldığı bilinmektedir

2013 yılı nüfusu 143 kişidir.
Köyün halkının aslı Lofça'lıdır.

Edirne merkezine 18 km uzaklıktadır.

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Köyde, ilköğretim okulu vardır fakat öğrenci yetersizliğinden taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

2013 yılı nüfusu 129 kişidir.
HıdırağaEdirne merkezine 10 km uzaklıktadır.

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.


HıdırağaKöyde, ilköğretim okulu yoktur ve taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi vardır. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.


Mimar Sinan Su Kemeri2013 yılı nüfusu 210 kişidir.

İskenderEdirne merkezine 10 km uzaklıktadır.

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.


İskenderKöyde ilköğretim okulu vardır. Köyün hem içme suyu hem kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi vardır. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

2013 yılı nüfusu 534 kişidir.
Karabulut köyünün ismi; halkının, savaşlarda düşmanların üzerine bir kara bulut gibi çökmesinden gelmekte olduğu söylenmektedir..

Karabulut, Sultanlar Yolu güzergahına 2010 yılında dahil edilmiştir. Kapıkule sınır kapısından giriş yapıldıktan sonra Türkiye güzergahındaki ikinci köydür. Sultanlar Yolu gezgini Sedat Çakır tarafından köye yol işaretleme tabelaları 2011 yılında asılmıştır.

Edirne merkezine 15 Km. uzaklıktadır.

Köyün ekonomisi kuru tarıma dayalıdır.

Köyde, ilköğretim okulu yoktur ve taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

2013 yılı nüfusu 100 kişidir.
KarakasımOsmanlılar zamanında devlet beylere çiftlik verir ve bu çiftlik sahipleri devletin belirlediği sayıda eyalet askerleri bakarlardı. Yaklaşık olarak 1800'lü yılların ortalarında devlet, Kasım Bey'e de şu anda köyün bulunduğu yeri çiftlik olarak verir. Halk tarafından Kasım Bey'e Kara lakabı takılınca çiftlik Kara Kasım Bey'in çiftliği olarak anılır.

93 harbi ve Balkan Savaşı yıllarında Bulgaristan ve Yunanistan'dan göç edenler gelip bu çiftliğe yerleşirler. Kara Kasım Bey Çiftliği gelişip kalabalıklaşır. Daha sonra burası Karakasım Köyü adını alır. Köy kuruluşundan bu yana herhangi bir savaşa sahne olmamış, bu güne kadar da yangın, sel ve kuraklık gibi doğal bir afete uğramamıştır. Köyde herhangi bir tarihi eser bulunmamaktadır.

Köyde Cumhuriyetten önce Arap harfleriyle eğitim öğretim yapılmıştır. Cumhuriyetten sonra da Latin harfleriyle eğitim öğretim yapılmaya başlanmıştır. Köyün okuma-yazma oranı % 90'ın üzerindedir. Basın ve yayın organlarından yararlanma oranı yüksektir. Hemen hemen her evde TV ve radyo vardır. Düzenli olarak günlük gazete de gelmektedir. Son yıllarda bilgisayar kullanan kişi sayısı da hızla artmaktadır.

Köy eğimli bir arazi üzerine kurulmuştur. İl merkezine uzaklığı 21 km dir. Edirne'nin güney doğusundadır. Kuzeyinde Tayakadın Köyü, doğusunda Orhaniye Köyü, güneybatısında Doyran Köyü, batısında Üyüklütatar Köyü ve güneyinde Elçili Köyü vardır. Arazisi içinde Tayakadın Köyünden başlayıp Meriç nehrine kadar uzanan drenaj kanalı vardır. Kanal etrafındaki bölümü killi- kumsal, diğer kısımdaki arazisi ise kıraç topraktır. Toprakları genellikle verimlidir. Köy arazisinin ¾ ü sulanabilir. Bu yüzden köyde sulu tarım yapılmaktadır. Sulama araziyi bir ağ gibi saran ve DSİ tarafından açılan yer altı kuyuları ve sulama kanalları ile yapılmaktadır. İklimi yazları sıcak ve kurak, kışları soğuktur. Yağışlar genellikle ilk ve sonbaharda yağar. Arazisi çıplaktır, ormanlık bölgesi yoktur.

Halk geçimini tarımla sağlar. En çok üretilen ürünler çeltik, süpürge ve buğdaydır. Son yıllarda kavun ve karpuz ekimine yönelme vardır. Ancak bu ürünlerin uzun süre depolanamaması ve kısa sürede elden çıkarılma zorunluluğu karpuz ve kavun üretiminin riskli bir üretim olduğunu göstermektedir. Sebze ve meyvecilik ise gelecek vadeden bir sektör olarak görülmektedir. Köyde az da olsa sebze ve meyve bahçeleri ile üzüm bağları vardır. Arazi az olduğundan ailelerin toprak miktarı da azdır. Arazinin çoğu sulandığından tüm topraklar işlenmektedir. Tarımda makineleşme tam olarak sağlanmıştır. Çok gelişmiş tarım araçları kullanılmaktadır. Köyde tarım yanında hayvancılıkta büyük önem arz etmektedir. Her aile hayvansal gıda ihtiyacını giderecek kadar hayvan beslemektedir. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği birçok ailenin temel geçim kaynağıdır. Köyde demircilik ve tamir işleriyle uğraşan iki atölye vardır.

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı vardır ancak sağlık evi yoktur. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır. Köye elektrik 1975 yılında köyün o zaman ki muhtarı rahmetli Yaşar Dündar tarafından getirilmiştir.

2013 yılı nüfusu 572 kişidir.
Bu köyde eskiden Kara Yusuf adında biri yaşarmış. Bu köy onun çiftliğiymiş. Bu kişi öldükten sonra da köyün adını Karayusuf koymuşlar

Tarihi Sultanlar Yolu köyün içinden geçmektedir. Sultanlar Yolu Kanuni Sultan Süleyman'ın 1. Viyana seferi yolunu takip eden bir trekking parkurudur.

Edirne merkezine 15 km uzaklıktadır.

Köyde, ilköğretim okulu yoktur ve taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı vardır ancak sağlık evi yoktur. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

2013 yılı nüfusu 147 kişidir.
KayapaAnlamı: Gri renkli yaban güvercini demektir. 1912 Balkan Savaşı sırasında Çekirge taburu burada haince pusuya düşürülmüş, yaklaşık 5000 kişi şehit edilmiştir. Kayapa köyü şehitliği ise 1993-94 yıllarında anıtlar kurulu başkanı Ömer Yörükoğlu ile halk bilimci Zeki Dağ'ın katkıları ile şimdiki haline getirilmiştir.

Edirne merkezine 20 km uzaklıktadır.

KayapaKöyde, ilköğretim okulu yoktur ve taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

2013 yılı nüfusu 139 kişidir.
KemalKöyün adı Kurtuluş Savaşımızdan gelmektedir. Ordunun atlarına gem aldırdığı yer olarak bilinir. Eskiden Kemalköy'de Bulgarlar çoğunluktaymış, bu yüzden de ismi Gemalköy'müş. Zaman içerisinde Türkler burayı alınca da ismi değiştirilerek Kemalköy olmuştur. Aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk köyü ziyaret edip o zamanın ihtiyar heyeti ile fikir alışverişinde bulunmuş, sonrasında da hatıra olarak resim çektirmişlerdir.

Kemalköy, Sultanlar Yolu güzergahına 2010 yılında dahil edilmiştir. Kapıkule sınır kapısından giriş yapıldıktan sonra Türkiye güzergahındaki ilk köydür.

Edirne merkezine 18 km uzaklıktadır. Yarım saatte bir köy minibüsü vardır. Köyde 2 adet gölet ve 1 adet dere bulunmaktadır. Arazisi fazla ağaçlık değildir fakat son zamanlarda meyve ağacı dikim sayısı artmıştır.

Köyün iklimi, Karasal iklimi etki alanı içerisindedir. Kemalköy karasal iklimin çetin yaşandığı yerdir. Sınır komşuları Bulgaristan ve Yunanistan'dan ayıran Derviş tepe ve diğer irili ufaklı dağ ve tepeciklerden ötürü yılın altı ayında köye soğuk hava hakim olmaktadır. Köy yaşlıları ne zaman bir ani soğuma olsa Derviş tepeye kar düştü deyimini kullanmaktadırlar. Yazları ise genelde buğday ve ayçiçeği hasatlarında yağmursuz olması nedeniyle bu sanayi bitkilerin yetiştirilmesine çok uygun bir yapıdadır. Ayrıca yaz kış serin bir esintisi vardır.

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Ayrıca köyde kalkınma kooperatifi ve yağlı tohumlar ofisi de mevcuttur. Buna ek olarak Kapıkule ve civardaki fabrikalar ayrı birer çalışma alanıdır

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı binası mevcuttur. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır. Köye haftanın 2 günü aile sağlık hekimleri gelmektedir.

2013 yılı nüfusu 1159 kişidir.
Köy, zamanında Tavşan Koru olarak bilinmekte ve tavşanlarıyla anılmaktaydı. Daha sonraları savaşlar vs. yüzünden köy ve civarındaki tavşan sayısı azalınca köyün adı kısaltılarak Korucu Köyü olarak değiştirildi.

Edirne merkezine 16 km uzaklıktadır. Hamzabeyli sınır kapısı yolu üzeri 2 km içeridedir. Köyün 2 km Kuzeydoğusunda göleti mevcuttur. Göletin yaşam türü aynalı sazan, tekke ve göl hayvanları mevcuttur.

Buğday ve ayçiçeği ile birlikte mısır tarımı yapılmaktadır. Sığırlarda yerli ve melez ırk göze çarpar.

Köyde, ilköğretim okulu yoktur ve taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır kanalizasyon şebekesi camii vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik, internet ve tüm GSM operatörleri, sabit telefon kullanılmaktadır.

2013 yılı nüfusu 212 kişidir.
KöşençiftliğiKöşen Çiftliği arazisi toplam 26.000 dönüm civarı bir arazi olup Sultan Bayazıt vakfı arazisidir. Arazi 1914 Yılı ağustos ayında İsmail Bey ve zevcesi Ayşe Muazzez hanım adına Tescil edilmiş Ayşe hanım ve İsmail Bey tarafından 1928-1930 yıllarına kadar işletilmiştir. Ailenin çocukları olmamış ve İsmail bey çiftlikten ayrılmıştır. Muazzez hanım da İstanbul'a yerleşmiş ve tekrar bir evlilik yapmıştır. İkinci evliliğinden de çocukları olmamıştır. Çiftlik arazisi 1955 yılında devlet tarafından kamulaştırılmış ve köylüye tahsis edilmiştir. Ayşe Muazzez hanım 1980 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. İsmail bey ise Bursa İnegöl'e yerleşmiş, 1965 yılında vefat etmiştir. Bursa'da yaptığı evliliğinden çocukları olmuş ve soyu devam etmektedir. Çiftliğin adının Ayşe Muazzez hanım ve İsmail Bey tarafından Kösen çiftliği olarak konulduğu bilinmektedir. 1934 yılında çıkan soyadı kanununda İsmail Bey soyadı olarak Kösen soyadını almıştır.

Edirne merkezine 13 km uzaklıktadır.

Köyde, Ayşe Muazzez ilköğretim okulu bulunmaktadır. Ancak öğrenci yetersizliği nedeni ile taşımalı eğitime geçilmiştir. Öğrenciler Edirne şehir merkezindeki muhtelif okullara gitmektedir. Köyün hem içme suyu şebekesi hem de kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık evi bulunmakta ancak atamalı ebe/hemşire bulunmamaktadır. Çarşamba günleri saat 15:00'da aile hekimi köye gelmekte ve hastaları muayene etmektedir. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik, sabit telefon ve ADSL hizmeti vardır. Köy Turkcell, Vodafone ve Avea ile Yunan ve Bulgar GSM operatörleri kapsama alanı içerisindedir.

2013 yılı nüfusu 297 kişidir.
KüçükdöllükKöy girişinde höyük bulunmaktadır. Köy camiisinde şehitlik mevcuttur. Şehitlik bir kuyu üzerine inşa edilen anıttan ibarettir. Köyün kırsalında ise Edirne eski su yolu ve su kemerleri mevcuttur. Yakın zamana kadar faal olarak çalışmıştır. Tek kemer deresi üzerindeki kemer yıpranmış olmakla beraber halen ayaktadır.

Edirne il merkezine 12 km uzaklıktadır. Edirne Hamzabey sınır kapısı yolu üzerindedir. Lalapaşa deresi köyün orta kısmından geçmektedir.

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Köyde benzinlik ve bir un fabrikası bulunmaktadır.

Köyde, ilköğretim okulu yoktur ve taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

2013 yılı nüfusu 147 kişidir.
Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Köyde, ilköğretim okulu yoktur ve taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır kanalizasyon şebekesi mevcuttur. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı vardır. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

2013 yılı nüfusu 228 kişidir.
Edirne merkezine 19 km uzaklıktadır.

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Köyde, ilköğretim okulu yoktur ve taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi vardır. Köyde elektrik ve sabit telefon vardır fakat köye ulaşımı sağlayan yol topraktır.

2013 yılı nüfusu 194 kişidir.
MusabeyliKöyün adının yıllar önce Musa adında bir beyden alındığı söylenmektedir. Köyün tamamı Bulgaristan Pomak muhacirlerinden oluşturmaktadır. Köyün büyük bir kısmı Bulgaristan'ın Kadıköy adlı yerleşim yerinden göç etmiştir. Savaş sonucu buraya yerleşerek köy kurmuşlardır. Göç sırasında ilk olarak Edirne "Bosnaköy" civarına yerleşmişlerdir. Daha sonra ise bugünkü yerine yerleşmişlerdir.

Şehir merkezine yoğunluğa göre 45 dakika ve 1 saat arayla Süloğlu ilçesine ulaşımı sağlayan otobüsler tarafından ulaşım sağlanmaktadır. Şehir merkezine varış 15 dk gibi çok kısa bir süredir. Bu nedenle köy insanları şehirden hiçbir zaman kopmamıştır ve modern şehir yaşamının hayat tarzlarına büyük etkisi olmuştur.

Edirne merkezine 7 km. uzaklıktadır. Köyün etrafındaki koruluk alanlar özellikle hafta sonları şehir merkezinde yaşayan halk tarafından rağbet görmektedir.

MusabeyliKöydeki tarımsal faaliyetler, arazinin düzlük oluşu nedeniyle tarıma çok elverişlidir. Bu nedenle tarımsal makineleşme çok gelişmiştir. Çok verimli toprakları olduğu için köy genel olarak zengindir. Köyde üretilen tarımsal ürünlerin çok büyük bir kısmı buğday ve ayçiçeğidir. Hayvancılıkla uğraşan aileler mısır, arpa ve yonca yetiştirmektedirler.

Köyde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık faaliyetleri eskiye nazaran gerileme göstermiştir. Özellikle makineleşmeden önce tarımsal faaliyetler manda ve öküzler tarafından gerçekleştirilirken makineleşmeyle birlikte tarımsal faaliyetlerde hayvanlara hiç ihtiyaç kalmamıştır. 2012 yılı itibariyle köydeki küçükbaş hayvan sahipleri bir elin parmaklarını geçmeyecek düzeydedir.

MusabeyliKöy yerleşimi, büyük şehirleri kıskandıracak derecede düzenlidir. Köyde, içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi vardır. Sağlık ocağı ve burada çalışan doktorlar bulunmaktadır. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik, sabit telefon ve internet vardır. Köyde izci evi bulunmaktadır.

2013 yılı nüfusu 437 kişidir.
Önde Orhaniye, Arkada KarakasımKöyün adını, Orhan Bey isimli çiftlik sahibinden aldığı bilinmektedir. Eskiden adı Toduriç olan köy geçen zamanlarda değiştirilerek Orhaniye adını almış. 1800'lü yıllarda, köydeki yerleşim durumunda Türkler ve Yunanlılar birlikte yaşamaktaydılar. Kurtuluş savaşının ardından, Yunanistan ve Bulgaristan ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde buralardan gelen Türk aileler köye yerleştirilerek köy halkını teşkil ettiler.

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Köyde devlet su işlerinin artezyen kuyuları aracılığı ile sulu tarım yapılmaktadır. Çeltikçilik bunlardan biridir.

Köyde, ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi vardır ve faal çalışmaktadır. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

2013 yılı nüfusu 622 kişidir.
Sırpsındığı Savaşının geçtiği yerdir. Tarlalardan hala savaşlardan kalma mermiler çıkmaktadır. Sarayakpınar köyü Edirne'nin Kuzey batısında yüksek bir yerde bulunur. Edirne Sarayına 1453 yılında Fatih'in getirttiği suyun kaynağı Sarayakpınar köyü civarındaydı. 1671 yılında Sultan IV. Mehmet bir büyük kasır inşa ettirmiştir. Kasrın Tunca nehrine bakan tarafında 7,5 metre yüksekliğinde bir kale olup, iki divanhane (salon), sekiz oda ve bir hamamdan ibaretti. Bu kısım sultana ait olup, batı tarafında 50 metre genişliğindeki bölüm görevlilere ayrılmıştı.

Sarayakpınar, Sultanlar Yolu'nun Kapıkule girişten sonraki üçüncü köydür. Köy Sırpsındığı savaşından sonra 1. ve 2. Viyana seferlerinde de Osmanlı ordusu menzil noktalarından birini oluşturmuştur. Sarayakpınar 2010 yılından itibaren Sultanlar Yolu'na dahil edilmiştir.

Edirne merkezine 11 km uzaklıktadır.

Köyde, ilköğretim okulu yoktur ve taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi ve Kanalizasyonu vardır . PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik mevcuttur.

2013 yılı nüfusu 270 kişidir.
SazlıdereKöyün adı, hemen köyün yanından geçmekte olan dereden gelmektedir. Zamanında derede çok fazla saz olduğu için bu dereye 'Sazlı Dere' denmiş, köyün adı da Sazlıdere olmuştur. 750 yıllık bir tarihi vardır. Osmanlı tarihinde geçen Sazlıdere Savaşı da bu köyde gerçekleşmiştir.

Edirne merkezine 8 Km. uzaklıktadır.

SazlıdereKöyde ilköğretim okulu vardır ama kullanımda değildir sadece anasınıfı faaliyettedir. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi vardır. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

2013 yılı nüfusu 519 kişidir.
SuakacağıEdirne merkezine 18 km uzaklıktadır. Köyün iklimi, Karasal iklimi etki alanı içerisindedir. Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.SuakacağıKöyde, ilköğretim okulu yoktur ve taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

2013 yılı nüfusu 88 kişidir.


Suakacağı Suakacağı Suakacağı

TayakadınKesinliği olmamakla birlikte köyde İtalyan bir kadına ait at çiftliğinin bulunması sebebiyle köyün adının Tayakadın olduğu söylenmektedir.. Diğer bir bilgiye göre de Fatih Sultan Mehmet'in süt annesine verilen isim olarak Tayahatun geçmektedir ve daha sonraları Tayakadın olarak değişmiştir.

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Genelde ekilen ürünler Buğday, Arpa, Çeltik, Şeker pancarı, Silajlık mısır, ayçiçeği ve son yıllarda kanola tarımına da başlanmıştır. Ayrıca köyde civar köylere de hitap eden oldukça güzel ve gelişmiş yaklaşık 20 kadar dükkandan oluşan bir sanayi sitesi bulunmaktadır. Bu esnafın içinde torna tesviye işleri, tarım alet ve makineleri tamiri, oto tamiri, motorcu, elektrik işleri, parça alım satım işleri, nalbur, mobilya, marangozluk ile bütün civardaki köylere hitap etmektedir. Köy civarında bulunan fabrikalar da köyün çalışan nüfusuna iş imkânı sağlamaktadır.

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi vardır. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon internet kafe vardır. Köyde lokanta ve seyyar köfteci dükkânı vardır.

2013 yılı nüfusu 1574 kişidir.
Köyün eski sakinlerinin Bulgar olması nedeniyle adın Bulgarca Zugaçevo'dan gelir. Köy halkı Bulgarların 1913'de mübadele edilmesiyle Bulgaristan'daki köylerden gelmişlerdir.

Edirne merkezine 18 km uzaklıktadır.

Köyde, ilköğretim okulu yoktur ve taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün içme suyu şebekesi vardır kanalizasyon vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

2013 yılı nüfusu 97 kişidir.
Edirne merkezine 15 km uzaklıktadır. Köyün iklimi, Karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

Köyün ekonomisi çeltik yetiştiriciliği, buğday, ayçiçeği, hayvancılık ve karpuz yetişimine dayalıdır.

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi vardır. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

2013 yılı nüfusu 717 kişidir.
YenikadınYenikadın Köyü'nün komşusu olan Eskikadın Köyü, 1913 yılına kadar Kadı Köy ismini taşımaktaydı. Balkan Savaşı'ndan sonra Kadı Köy civarına yerleşen Yörükler tarafından 28 hane olarak kuruldu. 1938 yılında Bulgaristan'dan gelen yeni komşuları ile daha renkli bir toplum oldu ve kaynaştılar. Köy, Çernobil Nükleer Santrali'nin infilak ettiği yıl, radyasyon içeren yağışların en çok düştüğü yerleşim yerlerinin başında gelmektedir.

Edirne merkezine 11 km uzaklıktadır.

Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı vardır. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

2013 yılı nüfusu 493 kişidir.
YolüstüEski adı İğnesi Köyüdür.

Edirne merkezine 17 km uzaklıktadır. Tunca nehri köyün en güzel kaynağıdır. Yapay olarak Tunca nehrine kurulan şelale adı verilen doğayla iç içe piknik alanı bulunmaktadır.

YolüstüKöyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.
YolüstüKöyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamaktadır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem de kanalizasyon şebekesi vardır. Ancak kanalizasyon için düzgün bir alt yapı oluşturulmadığı için köy sakinlerinin bahçelerinde pislik oluşmaktadır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır. Ayrıca köyde 2 adet bakkal bulunmaktadır.

2013 yılı nüfusu 295 kişidir.

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.