Türkiye'nin batısında olup, göç veren bir il: Edirne

EdirneTürkiye nüfus artış hızının yıllık %1,38 olduğu bir dönemde, Edirne % -0,28'lik nüfus artış hızıyla Türkiye'nin batısında yer alıp "eksi nüfus hızına" sahip olan, diğer bir deyişle "göç veren" bir ildir.

Osmanlı döneminde Edirne nüfusu

EdirneEdirne Osmanlı İmparatorluğu'na başkent olduğu dönemlerde, devletin en büyük şehri konumuna yükselmiş bulunuyordu. Başkentin İstanbul'a naklinden sonra bile, 15. ve 16. yüzyıllarda imparatorluğun en büyük şehirlerinden biri olmakla beraber Avrupa'nın da 4. veya 7. büyük şehri olduğu tarih kaynaklarını inceleyen bazı tarihçiler tarafından ileri sürülmektedir.

Edirne1703 yılındaki "Edirne Vakası" ile birlikte padişahların ilgisini kaybeden ve gözden düşen, 18. yüzyılın ortalarında ise geçirdiği büyük deprem ve hemen ardından yaşanan iki büyük yangınla kentin demografik ve ekonomik olarak geriye gidişi başlar.


Edirne19. yüzyılda meydana gelen Rus işgalleri ise nüfus sayısının büyük oynamalar göstermesine yol açtığı bilinmektedir. 20. yüzyıl başlarında bu nüfus 70-90 bin arasında gösterilir. Balkan savaşından sonra ise Edirne'nin nüfusu elli bin kişiyi bile bulmaz hale gelmiştir ve bundan sonraki yıllarda şehrin daha da fazla nüfus kaybetmesi ise kaçınılmaz olmuştur.

Cumhuriyet döneminde Edirne nüfusu

EdirneTürkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra 1927 yılında yapılan ilk nüfus sayımında, Edirne vilayetinin nüfusu 158.840 olarak tespit edilmişti.Edirne1935'te yapılan 2. nüfus sayımında ise Edirne vilayetinin nüfusu 184.840 olarak tespit edildi. Ortaya çıkan hızlı artışın yanında özellikle azınlıklara karşı meydana gelen kışkırtmalar sonucu küçük göç hareketlerini de burada göz ardı etmemek gerekir.


Edirne1940 senesinde yapılan 3. nüfus sayımında kent nüfusu 251.373'e yükseldi. İkinci dünya savaşı ve özellikle Alman işgali tehlikesi dolayısıyla buraya yerleştirilen askerlerin 50.000 civarında bir fazlalık meydana getirdiği, savaştan korkan kitlelerin hareketleri de göz önüne alındığında, abartılmış olmaz. Nitekim 1945 yılında II. Dünya Savaşı'nın bitmesi ile Edirne'nin nüfusu 198.271'e düşmüştü.

Edirne1950-2000 döneminde Türkiye nüfusu %400 gibi bir artış gösterirken, Edirne nüfusu %253 gibi bir artış gösterdi ki bunun sebebi, kentin verdiği göçlerle birlikte doğum hızının da her zaman Türkiye ortalamasının altında seyretmesiydi.


1990 Sonrası Dönem

Edirne1990 yılında 404.599 olan nüfus, 2013 yılında 398.582'ye düşer. Edirne bu yıllarda göç vermiş, kent ekonomisinin olanak vermemesinden dolayı genç nüfusunun çoğunu çalışmak ve öğrenim görmek üzere diğer kentlere göndermiştir.


EdirneEdirne, % -0,28 olan nüfus hızıyla Türkiye'nin batısında yer alıp "eksi nüfus hızına" sahip olan, diğer bir deyişle göç veren bir ildir. Aynı dönemde ise Türkiye nüfusu yıllık % 1,38'lik bir artışla 75.627.384'ten 76.667.864'e çıkmıştır.

Genel nüfus hareketlerinin yanında tarımda meydana gelen olumsuz ekonomik şartlara paralel, köyden kente göç hızlanmış, 1990 yılında 194.000 olan köy nüfusu 2013 yılında 119.074'lere kadar düşmüştür.

Yıllara Göre Nüfus Artışı


Edirneİl/ilçe merkezleriBelde/köylerToplamDeğişim
(Yıllık)
Türkiye
Sıralaması
ErkekKadınToplamErkekKadınToplamErkekKadınToplam
1927             73.508 77.332 150.840   43 (62)
1965 56.193 45.978 102.171 101.184 99.879 201.063 157.377 145.857 303.234 2,66 % 43 (67)
1970 67.985 51.993 119.978 97.176 99.271 196.447 165.161 151.264 316.425 0,87 % 45 (67)
1975 76.883 58.909 135.792 106.061 98.879 204.940 182.944 157.788 340.732 1,54 % 46 (67)
1980 85.882 67.354 153.236 109.756 100.294 210.050 195.638 167.648 363.286 1,32 % 47 (67)
1985 99.522 79.088 178.610 110.466 100.562 211.028 209.988 179.650 389.638 1,45 % 48 (67)
1990 115.537 94.884 210.421 98.429 95.749 194.178 213.966 190.633 404.599 0,77 % 47 (73)
2000 123.060 107.848 230.908 90.664 81.034 171.698 213.724 188.882 402.606 -0,05 % 47 (81)
2007 134.325 125.484 259.809 69.244 67.409 136.653 203.569 192.893 396.462 -0,22 % 48 (81)
2008 136.254 125.785 262.039 66.460 66.145 132.605 202.714 191.930 394.644 -0,46 % 48 (81)
2009 135.417 128.796 264.213 66.033 65.217 131.250 201.450 194.013 395.463 0,21 % 48 (81)
2010 131.834 130.086 261.920 64.428 64.080 128.508 196.262 194.166 390.428 -1,27 % 48 (81)
2011 140.187 132.107 272.294 64.202 62.820 127.022 204.389 194.927 399.316 2,28 % 48 (81)
2012 141.481 135.098 276.579 62.175 60.954 123.129 203.656 196.052 399.708 0,10 % 48 (81)
2013 141.253 138.255 279.508 60.314 58.760 119.074 201.567 197.015 398.582 -0,28 % 48 (81)

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.