SüloğluSüloğlu, Lalapaşa ve Meriç ilçelerine benzer olarak Edirne Merkez'e yakın olan, tarım ve hayvancılığın ekonomik hayatı önemli ölçüde şekillendirdiği ve yine tarihi bir mirasa sahip olmasına rağmen, yeterince istifade edilememiş, sosyal ve ekonomik altyapısı eksiklikleri bulunan küçük nüfuslu bir yerleşim yeridir. İlçenin büyük baş hayvancılık ve süt üretimi konusunda göreceli olarak avantajlı olduğu görülmektedir.

Süloğluİlçede yaşayanların neredeyse tamamı, tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Ayrıca, Süloğlu sınırları içinde 1994 yılında kurulmuş olan Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nin aktif hale getirilmesi bölgeyi talep etmesinin başlaması yöre halkı için alternatif çalışma alanları sağlayacaktır.

Süloğlu ve benzer ilçeler sahip oldukları tarihi, kültürel ve doğal varlıklarının sağladığı turizm potansiyeline rağmen, sosyo-ekonomik yaşam seviyesinin göreceli gelişmemiş olması ve ilçe sakinlerinin bu konuda taleplerini çok fazla seslendirmemeleri ilçenin turizme açılması konusunda zorluklar yaratmaktadır.

İlçe, Edirne ilinin kuzey yarısında ve Lalapaşa yaylası üzerinde bulunmaktadır. Doğuda Kırklareli ili, batıda Edirne merkez ilçesi, kuzeyde Lalapaşa ve güneyde Havsa ilçesiyle komşudur. Yüzölçümü, 250 km2 kadardır. Bu bakımdan, Edirne'nin dokuzuncu ilçesidir.

SüloğluSüloğlu ilçesi kırsal yaşam kültürünün egemen olduğu, buğday ve ayçiçeği üretiminin yanı sıra hayvancılık konusunda önemli bir insan kaynağına, sulama imkanlarına, araziye ve tecrübeye sahip bir yerleşim yeridir. Gezici arıcıların uğrak yerlerinden biri olan ve “Arıların Kanadındaki Umut” projesinin gerçekleştirildiği ilçe ayçiçekleri ve faunası ile arıcılık konusunda bir potansiyele sahiptir. Ayrıca gelişme potansiyeline sahip olan Edirne OSB’nin ilçe sınırları içinde yer alması ilçenin kimliğini belirleyen unsurlardan bir tanesidir.

Karasal iklime sahiptir. Yazlar sıcak ve kurak kışlar soğuk ve yağışlıdır. Bölge arazisi dalgalı bir yapıya sahip olmakla birlikte tarımı olumsuz yönde etkilememektedir. Önemli yükseltisi, ovası, akarsuyu bulunmamakla birlikte, küçük akarsular üzerine kurulan göletler ilçe tarımını olumlu yönde etkilemektedir.

SüloğluSüloğlu’nda bulunan göletler önemli yer üstü su kaynaklarıdır. Zengin su kaynakları bulunmasına rağmen ilçe tarım arazilerinin görece küçük bir bölümünde sulu tarım yapılmaktadır. Bölgede kurulan Edirne OSB’nin geliştirilmesi çabaları ve büyük şehirlerin içme sularının karşılanması gibi olgular tarım için de önem arz eden su kaynaklarının ve suyun farklı alanlarda kullanımı tercihinin doğru yapılmasının önemini arttırmaktadır.

İlçenin nüfusu, 7.823'tür. Süloğlu nüfus bakımından, Edirne'nin sekizinci ilçesidir. Halkı, tarım ve hayvancılıkla geçinir. İlçede çeşitli tahıllar, endüstri bitkileri, meyveler, küçük ve büyük baş hayvanlar yetiştirilir. Arıcılık da gelişmeye başlamıştır. Linyit ve taşocağı bulunur, iyi cins kireç yapılır. Endüstri gelişmemiştir. Ulaşım durumu iyidir. Cuma günleri pazar, Ağustos ayında panayır kurulur.

BelediyeSüloğlu ilçesi ayçiçeği, buğday ve hayvan ürünleri üretiminde önemli bir potansiyele sahiptir. Son dönemlerde ithalatın etkisi ile hayvan sayısı azalmasına rağmen hem büyükbaş hem de küçükbaşta üretim miktarı ilçe için önemli bir boyuttadır. Bu avantajlarına rağmen ilçe sakinlerinin tarımsal ürünlerin satışından elde ettiği gelir sınırlı kalmaktadır. Ürünlerin pazarlanmasına yönelik kooperatifleşme, birlikte pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi gibi çalışmalar ilçe sakinlerinin gelirlerini arttırmaya önemli katkılar sağlayacaktır.

SüloğluSüloğlu ve çevresi eski çağlardan beri önemli uygarlıklara beşiklik etmiştir. Bu dönemlere ait Keramettin, Tatarlar ve Domurcalı köyleri arasındaki yörede, tarih öncesi döneme ait ilk anıtsal mezar örneklerinden Menhir ve Dolmenler bulunmaktadır. Geçkinli ve Küküler Köyleri civarında Trak dönemine ait mezarlar olan Tümülüsler yer alır. Yine Tatarlar Köyü civarında anıt niteliğinde Tatar Türbesi bulunmaktadır. Balkan Savaşları’nın yoğun olarak geçtiği Geçkinli Köyü’nde Balkan Şehitleri Abidesi yer alır. Süloğlu’nun tarihte Tekirdağ Limanı ile Orta Avrupa arasında önemli ticaret yollarının geçtiği bir güzergah üzerinde bulunması da önemini arttırmıştır. İlçe turizm bakımından fazla gelişmemiştir. Süloğlu Barajı ve parkı ile Küküler Korusu yaz mevsiminde önemli mesire yerleridir. İlçede bulunan Süloğlu Barajı ile Keramettin, Sülecik ve Geçkinli Göletleri yöresel turizmin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

Belediye Süloğlu Süloğlu Süloğlu Süloğlu
Süloğlu Süloğlu Süloğlu Süloğlu Süloğlu
Süloğlu Süloğlu   Süloğlu Süloğlu

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.