Arabacıköy (Amaxades), Rodop İlinin batısında, Gümülcine merkez’e 25 kilometre uzaklıkta olan bir yaka köyüdür. Gümülcine-İskeçe sınırında yer alan köyün doğusunda Bekirli Köyü, batısında İskeçe il sınırı, kuzeyinde ise Rodop Dağları yer almaktadır. Köy nüfusunun tamamı Müslüman Türk’lerden oluşmaktadır.

2011 yılı nüfusu 1.709'dur.

Köyün kuruluş tarihi hakkında net bilgiler yoktur. Ancak köyü oluşturan nüfusun daha önceleri şu anda İskeçe il sınırları içerisinde yer alan ve günümüzde hala kalıntıları bulunan Çörçü Köyü’nden geldikleri söylenmektedir. Salgın hastalık sebebi ile köy halkı önce Balkan içinde bulunan Kaşıkçılar Mevkii’ne taşınmış daha sonra bu köye inip yerleşmişlerdir. Rivayete göre bu köyde hayvan arabalarına meşe odunundan tekerlek yapan bir ustanın varlığı köye ismini vermiştir.

Köy ilkokulu 1958 yılında köy halkı tarafından imece usulü ile inşa edilmiştir. İlkokulda tam gün eğitime dahil olan öğretmenlerle birlikte 9 öğretmen 39 öğrenciye eğitim vermektedir.

Arabacıköy 1958 yılında 60 hane iken Balkan Kolu’nda yaşayan soydaşlarımızdan devamlı göç almış ve bu gün itibariyle 224 haneye ulaşmıştır. Bu denli göç köyde yeni ihtiyaçlar doğurmuştur. Mevcut olan caminin küçük olması Cuma ve bayram günlerinde ihtiyaca cevap verememeye başlamıştır. Bunu gören köy halkı 2000 yılında yeni bir cami inşaatı için karar almış ve 2005 yılının Eylül Ayı’nda Batı Trakya’nın ilk çok kubbeli camii’nin temeli bizzat T.C. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.Ali Bardakoğlu tarafından atılmıştır. Arabacıköy Camii bir ana kubbe ve sekiz küçük kubbe olmak üzere dokuz kubbelidir. Cami 2008 yılının Temmuz Ayı’nda ibadete açılmış fakat inşasında hala eksikler bulunmaktadır. Caminin çok kubbeli olma özelliği yanında içine döşenen çiniler orjinal el yapımı mavi İznik çinisidir. Cami vakfına ait 50 dönüm arazi mevcuttur.

İlk inşa tarihi bilinmeyen ancak 1976 yılında tamir görmüş olan eski camii ise yeni caminin yapılmasıyla Kur’an Kursu için yeniden düzenlenmiş, 2008 yılı itibariyle 40 tane öğrencisi ile topluma hizmet vermektedir.

Köy mezarlığı eski ve yeni olmak üzere iki parçadan oluşmaktadır. Eski mezarlık 4, yeni mezarlık ta 5 dönümdür.

Köy halkının geçim kaynağı çiftçilik ve hayvancılıktır. Fakat köyün tarım arazisi az olduğu için gençlerin çoğu yurt dışında mevsimlik işçi olarak çalışmakta veya gemicilik, inşaat gibi sektörlere yönelmektedirler.

Köyleri

Kaşıkçılar (Katsika) Hoca Mahalle (Monaki) Bekirli (Peleketi)
Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.