İntihar


 

 

İntihar Nedeni
İntihar Nedeni Tekirdağ Kırklareli Edirne Çanakkale İstanbul
Aile Geçimsizliği 3 1 3 32
Bilinmeyen 15 10 13 11 153
Diğer 4 1
Geçim Zorluğu 7 1 2 44
Hastalık 14 6 8 10 175
Hissi İlişki ve İstediği İle Evlenememe 1 1 2 11
Ticari Başarısızlık 1 2

 

Başa Dön

 

 

Şekline Göre İntiharlar
İntihar Şekli Tekirdağ Kırklareli Edirne Çanakkale İstanbul
Asarak 25 10 10 18 203
Ateşli Silah Kullanarak 7 6 2 5 67
Diğer 11
Doğalgaz, Tüpgaz Vb. Kullanarak 1
Kendini Yakarak 1 1 2
Kesici Bir Alet Kullanarak 1 1 1 4
Kimyevi Madde Kullanarak 3 2 25
Suya Atlayarak 3 18
Yüksekten Atlayarak 7 6 4 87

 

Başa Dön

 

 

Yaş Grubuna Göre İntiharlar
Yaş Grubu   Tekirdağ Kırklareli Edirne Çanakkale İstanbul
15-19 Toplam 8
Erkek 3
Kadın 5
20-24 Toplam 2 2 28
Erkek 1 1 15
Kadın 1 1 13
25-29 Toplam 5 4 1 43
Erkek 4 4 1 34
Kadın 1 9
30-34 Toplam 5 1 1 3 50
Erkek 4 1 1 3 39
Kadın 1 11
35-39 Toplam 2 1 1 63
Erkek 2 1 1 48
Kadın 15
40-44 Toplam 4 4 5 38
Erkek 4 3 4 31
Kadın 1 1 7
45-49 Toplam 3 4 2 3 36
Erkek 1 4 1 2 32
Kadın 2 1 1 4
50-54 Toplam 5 2 1 5 41
Erkek 3 1 1 5 31
Kadın 2 1 10
55-59 Toplam 5 2 1 30
Erkek 4 1 1 24
Kadın 1 1 6
60-64 Toplam 3 2 4 1 27
Erkek 3 2 4 26
Kadın 1 1
65-69 Toplam 1 2 2 1 19
Erkek 1 2 1 1 11
Kadın 1 8
70-74 Toplam 1 1 2 4 10
Erkek 1 1 2 4 4
Kadın 6
75+ Toplam 1 1 1 11
Erkek 1 1 1 9
Kadın 2
Bilinmeyen Toplam 3 2 5 2 14
Erkek 1 2 5 2 10
Kadın 2 4

 

Başa Dön

 

 

Eğitim Durumuna Göre İntiharlar
İntihar Edenin Eğitim durumu Tekirdağ Kırklareli Edirne Çanakkale İstanbul
Okuma Yazma Bilmeyen 2 1 1 11
Okuma Yazma Bilen Fakat Bir Okul Bitirmeyen 3 1 1 1 25
İlkokul 11 9 12 11 99
İlköğretim 10 5 4 81
Ortaokul Veya Dengi Meslek Ortaokul 1 5 35
Lise Ve Dengi Meslek Okulu 11 3 4 7 100
Yüksek Öğretim 2 3 3 2 63
Bilinmeyen 4

 

Bilgiler Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmış olup 2015 yılı verilerinden oluşmaktadır.

Başa Dön