İllere Göre Sağlık Bakanlığı Bilgileri
İl Adı Hastane Sayısı Yatak Sayısı 10.000 Kişiye Düşen Yatak Sayısı Nitelikli Yatak Sayısı Yoğun Bakım Yatağı Sayısı Aile Hekimliği Birimi Sayısı Aile Hekimi Başına Düşen Nüfus 112 İstasyon Sayısı 112 İstasyon Başına Düşen Nüfus 112 Ambulans Sayısı 112 Ambulans Başına Düşen Nüfus
Tekirdağ 20 2.014 22,2 935 298 239 3.794 22 41.215 38 23.861
Kırklareli 8 801 23,3 299 69 98 3.507 17 20.219 37 9.290
Edirne 101.91647,96701751153.4811625.0183312.130
Çanakkale 16 1.338 26,1 442 107 136 3.763 23 22.252 34 15.053
İstanbul 236 33.581 23,4 16.932 5.388 3663 3.925 214 67.182 290 49.576

Bilgiler Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2014 yılı verilerinden oluşmaktadır.

 

Başa Dön

 

 

İllere Göre Sağlık Göstergeleri
İl Adı Birinci Basamak Başvuru İkinci ve Üçüncü Basamak Başvuru Kişi Başı Hekime Başvuru Diş Hekimine Başvuru Kişi Başı Diş Hekimine Başvuru Yatan Hasta Sayısı Yatılan Gün Sayısı Ameliyat Sayısı Yatak Doluluk Oranı Ortalama Kalış Günü Yatak Devir Hızı Yatak Devir Aralığı Kaba Ölüm Hızı
Tekirdağ 3.185.945 4.689.381 8,7 574.813 0,63 136.784 441.256 42.039 60,0 3,2 67,9 2,1 18,7
Kırklareli 1.235.700 1.868.944 9,0 158.718 0,46 54.091 152.827 12.642 52,3 2,8 67,5 2,6 12,8
Edirne 1.508.352 2.751.152 10,6 179.982 0,45 83.479 447.055 28.841 63,9 5,4 43,6 3,0 25,0
Çanakkale 1.748.991 2.823.591 8,9 261.739 0,51 65.994 274.898 25.745 56,3 4,2 49,3 3,2 24,4
İstanbul 35.341.125 76.171.113 7,8 4.836.901 0,34 2.069.201 7.984.118 872.826 65,1 3,9 61,6 2,1 18,2

Bilgiler Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2014 yılı verilerinden oluşmaktadır.

 

Başa Dön

 

 

İllere Göre Sağlık Personeli Bilgileri
İl Adı Uzman Hekim Pratisyen Hekim Asistan Hekim Toplam Hekim Diş Hekimi Eczacı Hemşire Ebe Diğer Sağlık Personeli
Tekirdağ 697 534 53 1.284 257 294 1.267 570 1.531
Kırklareli 234 194 0 428 114 142 568 327 738
Edirne 506 224 274 1.004 122 166 1.058 431 1038
Çanakkale 482 279 112 873 166 186 1.101 607 1161
İstanbul 16.438 5.210 5.470 27.118 6.046 5.241 21.003 5.474 17.966

Bilgiler Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2014 yılı verilerinden oluşmaktadır.

 

Başa Dön