Fasıllara Göre Dış Ticaret

Tekirdağ Kırklareli Edirne Çanakkale İstanbul

Tekirdağ - Fasıllara Göre Dış Ticaret
Fasıl adı İhracat TL İthalat TL
Canlı hayvanlar 16.996.235
Süt ürünleri, yumurtalar, tabii bal, diğer yenilebilir hayvansal menşeli ürünler 37.800.622 31.224.720
Diğer hayvansal menşeli ürünler (kıl, kemik, boynuz, fildişi, mercan, bağırsak, vb.) 295.505
Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular 131.069 969.710
Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler 62.516
Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat 45.117 487.469
Hububat 369.514 136.404.350
Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni 159.801.252 53.300.577
Yağlı tohum ve meyvalar, muhtelif tane, tohum ve meyvalar,sanayiide ve tıpta kullanılan bitkiler, saman ve kaba yem 427.356 5.612.878
Lak, sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar 11.139 4.862.148
Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı yağlar, hayvansal ve bitkisel mumlar 315.069 9.486.566
Şeker ve şeker mamulleri 4.890.386 1.461.885
Kakao ve kakao müstahzarları 293.215 12.832
Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri 6.442.249 8.777.340
Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar 174.579
Yenilen çeşitli gıda müstahzarları (kahve hülasaları, çay hülasaları, mayalar, soslar, diyet mamaları, vb.) 155.335.414 4.861.734
Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke 211.371 1.631.668
Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler 157.445 9.434.859
Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento 37.626.296 13.568.157
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar 127.512 5.935.635
İnorganik kimyasallar, kıymetli metal, radyoaktif element, metal ve izotopların organik-anorganik bileşikleri 3.870.798 32.106.156
Organik kimyasal ürünler 1.760.988 144.213.599
Eczacılık ürünleri 43.016 1.843.028
Gübreler 75.927 7.360
Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanenler, boyalar, pigmentler,vb, vernikler, vb, macunlar, mürekkepler 19.705.813 161.471.597
Uçucu yağlar ve rezinoitler, parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları 36.318.989 17.553.083
Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama-yağlama müstahzarları, mumlar,bakım müstahzarları, dişçilik müstahzarları 9.605.961 23.529.298
Albüminoid maddeler, değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler, tutkallar, enzimler 1.616.775 5.700.719
Barut ve patlayıcı maddeler, pirotekni mamulleri, kibritler, piroforik alaşımlar, ateş alıcı maddeler 160.271
Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya 49.197
Muhtelif kimyasal maddeler (biodizel, yangın söndürme maddeleri, dezenfektanlar, haşarat öldürücüler, vb.) 10.810.269 34.442.924
Plastikler ve mamulleri 305.310.113 621.180.612
Kauçuk ve kauçuktan eşya 249.906.730 60.074.526
Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler 2.068.693 46.673.455
Deri-saraciye eşyası, eyer-koşum takımları, seyahat eşyası, el çantaları vb mahfazalar, hayvan bağırsağından mamul eşya 4.744.901 17.024.738
Kürkler ve taklit kürkler, bunların mamulleri 10.047.721 2.029.392
Ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü 9.137.242 25.536.884
Mantar ve mantardan eşya 286.523
Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller, sepetçi ve hasırcı eşyası 6.030
Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları, geri kazanılmış kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar) 5.615.891
Kağıt ve karton, kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya 66.018.704 203.490.972
Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri, el ve makina yazısı metinler ve planlar 1.022.260 432.115
İpek 1.579.030
Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı, at kılından iplik ve dokunmuş mensucat 127.723.919 96.139.315
Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat 71.447.365 122.393.946
Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler, kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden 5.581.515 3.820.451
Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler 149.745.295 124.926.271
Sentetik ve suni devamsız lifler 147.471.609 214.961.779
Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat, özel iplikler, sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya 9.275.248 27.895.781
Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları 5.071.538 184.383
Özel dokunmuş mensucat, tufte edilmiş dokunabilir mensucat,dantela,duvar halıları, şeritçi ve kaytancı eşyası, işlemeler 36.310.853 20.718.743
Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokunabilir mensucat, dokunabilir maddelerden teknik eşya 3.458.323 7.299.251
Örme eşya 92.790.387 43.987.967
Örme giyim eşyası ve aksesuarı 269.419.499 751.281
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 267.343.651 62.265.861
Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya, paçavralar 18.450.390 1.025.298
Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya, bunların aksamı 16.859.761 12.033.203
Başlıklar ve aksamı (şapka, kasket, koruyucu başlıklar vb.) 43.935 123.373
Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı 44.416 3.505
Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya, yapma çiçekler, insan saçından eşya 12.975
Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya 5.173.314 15.879.969
Seramik mamulleri 3.582.720 3.010.560
Cam ve cam eşya 128.835.570 65.882.675
Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar 4.547 26.118
Demir ve çelik 8.495.769 63.464.525
Demir veya çelikten eşya 54.571.601 90.429.092
Bakır ve bakırdan eşya 1.481.548 53.899.398
Nikel ve nikelden eşya 7.507 5.518.441
Alüminyum ve alüminyumdan eşya 241.562.378 223.243.349
Kurşun ve kurşundan eşya 66.226
Çinko ve çinkodan eşya 42.624 8.352.661
Kalay ve kalaydan eşya 1.229 61.649
Diğer adi metaller (tungsten, molibden, tantal, magnezyum, kobalt, bizmut, kadmiyum, vb.), sermetler, bunlardan eşya 13.433.928 59.804.431
Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları, adi metallerden bunların aksam ve parçaları 1.688.135 5.858.392
Adi metallerden çeşitli eşya (kilit, kasa, mobilya tertibatı, vb.) 19.042.771 24.458.086
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları 390.830.488 397.232.107
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı 282.906.877 191.219.686
Demiryolu vb hatlara ait taşıtlar ve malzemeler, bunların aksam-parçaları, mekanik trafik sinyalizasyon cihazları 6.200.780 2.197
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı 266.054.877 72.815.384
Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçalar 7.135.200 6.147
Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar 1.058.161 14.249.159
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar, bunların aksam, parça ve aksesuarı 1.376.772 30.073.429
Saatler ve bunların aksam ve parçaları 2.771 3.723
Müzik aletleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı 7.603
Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı 152.683
Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı tabelalar vb, prefabrik yapılar 89.837.506 4.456.385
Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı 35.718 2.019.758
Çeşitli mamul eşya (hijyenik havlu, bebek bezi, kalem, çakmak, fermuar, fırça vb.) 105.820.733 112.260.858
Kişisel eşyalar, deniz ve hava taşıtlarına verilen kumanya ve malzeme (yakıtlar hariç) 1.076.530 15.830
Toplam 3.987.758.683 3.893.171.668

Kırklareli - Fasıllara Göre Dış Ticaret
Fasıl adı İhracat TL İthalat TL
Canlı hayvanlar 14.774.397
Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular 20.032.896
Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler 2.397.116
Hububat 274.258.462
Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni 289.376.688 439.824
Yağlı tohum ve meyvalar, muhtelif tane, tohum ve meyvalar,sanayiide ve tıpta kullanılan bitkiler, saman ve kaba yem 7.976.931
Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı yağlar, hayvansal ve bitkisel mumlar 960.529
Şeker ve şeker mamulleri 55.826.869 3.601.337
Kakao ve kakao müstahzarları 89.765
Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri 81.528
Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar 272.102
Yenilen çeşitli gıda müstahzarları (kahve hülasaları, çay hülasaları, mayalar, soslar, diyet mamaları, vb.) 60.585
Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke 327.023
Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler 33.883 5.338.056
Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler 3.028.560 8.655.164
Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento 6.715 37.021
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar 28.373 197.173
İnorganik kimyasallar, kıymetli metal, radyoaktif element, metal ve izotopların organik-anorganik bileşikleri 1.393.111 26.062.063
Organik kimyasal ürünler 31.784 14.169.343
Eczacılık ürünleri 1.091 130.068
Gübreler 2.302.328
Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanenler, boyalar, pigmentler,vb, vernikler, vb, macunlar, mürekkepler 16.679 15.658.976
Uçucu yağlar ve rezinoitler, parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları 4.545.264
Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama-yağlama müstahzarları, mumlar,bakım müstahzarları, dişçilik müstahzarları 262.952 79.889
Albüminoid maddeler, değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler, tutkallar, enzimler 1.621 2.542.918
Muhtelif kimyasal maddeler (biodizel, yangın söndürme maddeleri, dezenfektanlar, haşarat öldürücüler, vb.) 192.076 121.658
Plastikler ve mamulleri 389.905 1.839.163
Kauçuk ve kauçuktan eşya 231.139 749.426
Deri-saraciye eşyası, eyer-koşum takımları, seyahat eşyası, el çantaları vb mahfazalar, hayvan bağırsağından mamul eşya 177.997
Ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü 971.486 7.842.826
Mantar ve mantardan eşya 28.768
Kağıt ve karton, kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya 1.161.472 1.967.882
Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri, el ve makina yazısı metinler ve planlar 798 21.815
Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı, at kılından iplik ve dokunmuş mensucat 1.859
Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat 119.373.493 38.302.350
Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler, kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden 2.350
Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler 345.118 2.354.340
Sentetik ve suni devamsız lifler 217.846 6.726.124
Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat, özel iplikler, sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya 404.349 2.968.826
Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları 1.442
Özel dokunmuş mensucat, tufte edilmiş dokunabilir mensucat,dantela,duvar halıları, şeritçi ve kaytancı eşyası, işlemeler 240.937 400.532
Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokunabilir mensucat, dokunabilir maddelerden teknik eşya 1.809.438
Örme eşya 2.981.583 11.391.099
Örme giyim eşyası ve aksesuarı 216.289 1.843
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 4.074.425 1.492.564
Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya, paçavralar 4.756.718 1.654
Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya, yapma çiçekler, insan saçından eşya 6.320
Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya 35.146 143.323
Seramik mamulleri 166.194
Cam ve cam eşya 221.842 33.633
Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar 4.246
Demir ve çelik 1.829.343 3.230.784
Demir veya çelikten eşya 461.684 3.004.094
Bakır ve bakırdan eşya 17.053
Nikel ve nikelden eşya 737.690
Alüminyum ve alüminyumdan eşya 47.569.746 44.005.616
Diğer adi metaller (tungsten, molibden, tantal, magnezyum, kobalt, bizmut, kadmiyum, vb.), sermetler, bunlardan eşya 75.103
Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları, adi metallerden bunların aksam ve parçaları 19.489 49.296
Adi metallerden çeşitli eşya (kilit, kasa, mobilya tertibatı, vb.) 531.545 760.082
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları 11.510.933 37.771.508
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı 1.132.234 9.449.360
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı 5.459.901 2.153.240
Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar 1.368.462
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar, bunların aksam, parça ve aksesuarı 117.806 4.087.488
Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı tabelalar vb, prefabrik yapılar 1.428.202 173.684
Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı 1.145
Çeşitli mamul eşya (hijyenik havlu, bebek bezi, kalem, çakmak, fermuar, fırça vb.) 34.253 84.551
Toplam 579.180.244 567.255.426

Edirne - Fasıllara Göre Dış Ticaret
Fasıl adı İhracat TL İthalat TL
Canlı hayvanlar 7.610.148
Etler ve yenilen sakatat 3.969.336
Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar 19.540.372
Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler, yumrular, kökler ve benzerleri, kesme çiçekler ve süs yaprakları 29.224
Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular 7.125.598
Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler 3.990.113
Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat 80.116 245.131
Hububat 168.106 85.813.945
Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni 52.073.219 54.454
Yağlı tohum ve meyvalar, muhtelif tane, tohum ve meyvalar,sanayiide ve tıpta kullanılan bitkiler, saman ve kaba yem 3.957 127.098.963
Örülmeye elverişli bitkisel maddeler, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler 138.932
Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı yağlar, hayvansal ve bitkisel mumlar 2.323.335 67.923.976
Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları 570.166
Şeker ve şeker mamulleri 1.429.025
Kakao ve kakao müstahzarları 118.777
Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri 20.570.244 31.427
Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar 5.792.776
Yenilen çeşitli gıda müstahzarları (kahve hülasaları, çay hülasaları, mayalar, soslar, diyet mamaları, vb.) 7.868
Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke 373.835
Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler 3.233 40.448.239
Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento 535.432 12.206
Metal cevherleri, cüruf ve kül 14.793.892
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar 2.406
İnorganik kimyasallar, kıymetli metal, radyoaktif element, metal ve izotopların organik-anorganik bileşikleri 15.129 2.625.234
Eczacılık ürünleri 2.110.962
Gübreler 364.345 3.547.882
Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanenler, boyalar, pigmentler,vb, vernikler, vb, macunlar, mürekkepler 4.233 111.246
Uçucu yağlar ve rezinoitler, parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları 213.109 62.076
Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama-yağlama müstahzarları, mumlar,bakım müstahzarları, dişçilik müstahzarları 1.779.261 183.415
Albüminoid maddeler, değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler, tutkallar, enzimler 2.433
Plastikler ve mamulleri 1.243.792 46.298
Kauçuk ve kauçuktan eşya 212.062 259.576
Deri-saraciye eşyası, eyer-koşum takımları, seyahat eşyası, el çantaları vb mahfazalar, hayvan bağırsağından mamul eşya 13.713
Ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü 272.717 10.245.213
Mantar ve mantardan eşya 9.171
Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller, sepetçi ve hasırcı eşyası 5.576
Kağıt ve karton, kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya 388.735 187.788
Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri, el ve makina yazısı metinler ve planlar 51.488
Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı, at kılından iplik ve dokunmuş mensucat 2.484.611
Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat 920 1.682.762
Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler 844
Sentetik ve suni devamsız lifler 1.140.372
Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat, özel iplikler, sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya 549.930
Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları 4.470
Özel dokunmuş mensucat, tufte edilmiş dokunabilir mensucat,dantela,duvar halıları, şeritçi ve kaytancı eşyası, işlemeler 8.214
Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokunabilir mensucat, dokunabilir maddelerden teknik eşya 12.710
Örme eşya 420.118 79.486
Örme giyim eşyası ve aksesuarı 3.042
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 547.641
Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya, paçavralar 57.979
Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya 938.913 49.089
Seramik mamulleri 290.149 1.192
Cam ve cam eşya 3.235.695 1.755.578
Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar 52.375
Demir ve çelik 84.019 4.727
Demir veya çelikten eşya 2.772.778 88.150
Alüminyum ve alüminyumdan eşya 217.285
Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları, adi metallerden bunların aksam ve parçaları 7.334 168.744
Adi metallerden çeşitli eşya (kilit, kasa, mobilya tertibatı, vb.) 66.822 6.589
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları 7.691.009 6.590.696
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı 623.065 3.193.191
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı 2.810.184
Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar 312.365
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar, bunların aksam, parça ve aksesuarı 4.332.974 387.088
Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı tabelalar vb, prefabrik yapılar 1.513.154
Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı 7.033 5.962
Çeşitli mamul eşya (hijyenik havlu, bebek bezi, kalem, çakmak, fermuar, fırça vb.) 1.363.811 66.162
Kişisel eşyalar, deniz ve hava taşıtlarına verilen kumanya ve malzeme (yakıtlar hariç) 1.184.831 24.670
Toplam 168.879.142 364.793.496

Çanakkale - Fasıllara Göre Dış Ticaret
Fasıl adı İhracat TL İthalat TL
Canlı hayvanlar 9.814.735
Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar 17.660.784 87.040.390
Süt ürünleri, yumurtalar, tabii bal, diğer yenilebilir hayvansal menşeli ürünler 3.063.770 239.549
Diğer hayvansal menşeli ürünler (kıl, kemik, boynuz, fildişi, mercan, bağırsak, vb.) 12.209 9.667
Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler, yumrular, kökler ve benzerleri, kesme çiçekler ve süs yaprakları 120.215
Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular 20.401.780 505.954
Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler 10.021.606 66.633
Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat 82.462 19.077
Hububat 10.910.919
Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni 6.354.681
Yağlı tohum ve meyvalar, muhtelif tane, tohum ve meyvalar,sanayiide ve tıpta kullanılan bitkiler, saman ve kaba yem 1.038 132.061
Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı yağlar, hayvansal ve bitkisel mumlar 20.308.040
Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları 43.264.672 8.505.387
Şeker ve şeker mamulleri 146.344
Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar 279.103 321.871
Yenilen çeşitli gıda müstahzarları (kahve hülasaları, çay hülasaları, mayalar, soslar, diyet mamaları, vb.) 9.241 269.967
Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke 187.476
Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento 2.463.669 33.714.122
Metal cevherleri, cüruf ve kül 3.549.358
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar 11.815.247
İnorganik kimyasallar, kıymetli metal, radyoaktif element, metal ve izotopların organik-anorganik bileşikleri 5.981.939
Organik kimyasal ürünler 792.204
Gübreler 1.991.139
Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanenler, boyalar, pigmentler,vb, vernikler, vb, macunlar, mürekkepler 316.098 11.947.860
Uçucu yağlar ve rezinoitler, parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları 46.661 13.273
Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama-yağlama müstahzarları, mumlar,bakım müstahzarları, dişçilik müstahzarları 53.397 3.671
Muhtelif kimyasal maddeler (biodizel, yangın söndürme maddeleri, dezenfektanlar, haşarat öldürücüler, vb.) 605.316 695.332
Plastikler ve mamulleri 3.539.063 10.138.917
Kauçuk ve kauçuktan eşya 36.013 2.190.241
Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler 409.983 854.871
Deri-saraciye eşyası, eyer-koşum takımları, seyahat eşyası, el çantaları vb mahfazalar, hayvan bağırsağından mamul eşya 91.230
Ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü 119.241 114.401
Kağıt ve karton, kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya 22.056 130.029
Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri, el ve makina yazısı metinler ve planlar 26.618 414
Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat 55.178
Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler 1.156
Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları 20.009
Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokunabilir mensucat, dokunabilir maddelerden teknik eşya 53.214
Örme giyim eşyası ve aksesuarı 2.165.985
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 103.897
Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya, paçavralar 2.686 58.328
Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya, bunların aksamı 19.103
Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı 6.669
Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya 230.721 1.833.919
Seramik mamulleri 281.359.795 8.361.009
Cam ve cam eşya 412.061 3.098.168
Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar 9.353
Demir veya çelikten eşya 917.822 695.980
Bakır ve bakırdan eşya 548.695
Nikel ve nikelden eşya 450
Alüminyum ve alüminyumdan eşya 2.274 1.273.898
Çinko ve çinkodan eşya 12.085
Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları, adi metallerden bunların aksam ve parçaları 145.377
Adi metallerden çeşitli eşya (kilit, kasa, mobilya tertibatı, vb.) 14.104 2.527.220
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları 9.659.318 67.494.081
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı 91.856 8.053.252
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı 444.833 114.123
Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar 306.558 6.754.934
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar, bunların aksam, parça ve aksesuarı 64.454 393.542
Saatler ve bunların aksam ve parçaları 989
Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı tabelalar vb, prefabrik yapılar 12.630.007 8.433
Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı 2.167 95.096
Çeşitli mamul eşya (hijyenik havlu, bebek bezi, kalem, çakmak, fermuar, fırça vb.) 48.235 95.896
Kişisel eşyalar, deniz ve hava taşıtlarına verilen kumanya ve malzeme (yakıtlar hariç) 1.072.115 21.495
Toplam 456.575.324 286.117.210

İstanbul - Fasıllara Göre Dış Ticaret
Fasıl adı İhracat TL İthalat TL
Canlı hayvanlar 11.775.062 144.344.168
Etler ve yenilen sakatat 241.134.519 293.778
Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar 249.672.433 431.198.617
Süt ürünleri, yumurtalar, tabii bal, diğer yenilebilir hayvansal menşeli ürünler 452.729.770 123.145.074
Diğer hayvansal menşeli ürünler (kıl, kemik, boynuz, fildişi, mercan, bağırsak, vb.) 98.537.639 104.033.388
Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler, yumrular, kökler ve benzerleri, kesme çiçekler ve süs yaprakları 33.597.092 107.780.692
Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular 156.283.712 143.665.403
Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler 1.969.749.365 701.755.260
Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat 91.270.142 478.796.514
Hububat 28.904.353 1.049.897.007
Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni 505.318.522 151.981.435
Yağlı tohum ve meyvalar, muhtelif tane, tohum ve meyvalar,sanayiide ve tıpta kullanılan bitkiler, saman ve kaba yem 73.392.310 3.074.366.171
Lak, sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar 5.357.139 98.462.501
Örülmeye elverişli bitkisel maddeler, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler 3.808.219 9.732.120
Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı yağlar, hayvansal ve bitkisel mumlar 514.186.839 1.391.257.658
Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları 80.606.645 7.214.865
Şeker ve şeker mamulleri 1.121.986.493 381.581.868
Kakao ve kakao müstahzarları 958.921.820 1.916.559.313
Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri 1.310.900.222 638.446.232
Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar 1.836.409.985 125.344.047
Yenilen çeşitli gıda müstahzarları (kahve hülasaları, çay hülasaları, mayalar, soslar, diyet mamaları, vb.) 1.777.823.037 2.013.514.058
Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke 558.341.646 946.821.973
Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler 37.382.557 1.991.873.932
Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler 833.378.472 565.982.077
Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento 2.950.248.508 1.028.400.135
Metal cevherleri, cüruf ve kül 1.816.121.836 279.807.663
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar 3.527.221.062 43.614.259.215
İnorganik kimyasallar, kıymetli metal, radyoaktif element, metal ve izotopların organik-anorganik bileşikleri 2.219.402.104 3.200.310.371
Organik kimyasal ürünler 750.144.437 11.512.152.611
Eczacılık ürünleri 2.381.759.685 13.349.837.616
Gübreler 381.719.912 2.355.553.587
Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanenler, boyalar, pigmentler,vb, vernikler, vb, macunlar, mürekkepler 1.765.165.675 4.739.053.095
Uçucu yağlar ve rezinoitler, parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları 1.586.901.737 3.967.082.203
Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama-yağlama müstahzarları, mumlar,bakım müstahzarları, dişçilik müstahzarları 1.886.122.412 2.548.714.111
Albüminoid maddeler, değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler, tutkallar, enzimler 554.469.109 1.073.387.419
Barut ve patlayıcı maddeler, pirotekni mamulleri, kibritler, piroforik alaşımlar, ateş alıcı maddeler 26.301.410 21.745.425
Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya 42.142.441 466.705.616
Muhtelif kimyasal maddeler (biodizel, yangın söndürme maddeleri, dezenfektanlar, haşarat öldürücüler, vb.) 1.126.432.556 5.314.780.325
Plastikler ve mamulleri 9.954.976.302 26.633.401.495
Kauçuk ve kauçuktan eşya 4.483.448.486 7.168.234.077
Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler 457.866.518 503.966.687
Deri-saraciye eşyası, eyer-koşum takımları, seyahat eşyası, el çantaları vb mahfazalar, hayvan bağırsağından mamul eşya 856.083.343 926.857.005
Kürkler ve taklit kürkler, bunların mamulleri 521.710.080 154.423.196
Ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü 978.979.210 1.837.341.461
Mantar ve mantardan eşya 1.742.864 13.031.927
Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller, sepetçi ve hasırcı eşyası 2.075.327 29.518.750
Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları, geri kazanılmış kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar) 74.500.093 2.342.053.449
Kağıt ve karton, kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya 3.119.369.566 5.893.998.455
Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri, el ve makina yazısı metinler ve planlar 206.928.557 427.951.944
İpek 2.592.286 87.520.823
Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı, at kılından iplik ve dokunmuş mensucat 166.831.286 639.517.874
Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat 1.883.709.034 3.487.949.911
Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler, kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden 27.642.844 282.112.294
Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler 1.595.629.303 3.678.891.016
Sentetik ve suni devamsız lifler 2.531.856.882 2.949.257.615
Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat, özel iplikler, sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya 1.070.341.577 805.124.900
Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları 1.765.475.752 176.883.041
Özel dokunmuş mensucat, tufte edilmiş dokunabilir mensucat,dantela,duvar halıları, şeritçi ve kaytancı eşyası, işlemeler 1.172.512.019 502.267.941
Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokunabilir mensucat, dokunabilir maddelerden teknik eşya 421.445.631 760.057.691
Örme eşya 3.197.930.711 1.253.892.927
Örme giyim eşyası ve aksesuarı 25.964.512.054 2.508.007.789
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 16.824.349.456 4.538.160.120
Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya, paçavralar 2.349.562.725 489.457.111
Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya, bunların aksamı 1.842.172.804 2.282.509.444
Başlıklar ve aksamı (şapka, kasket, koruyucu başlıklar vb.) 102.231.013 157.262.882
Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı 11.141.639 71.517.560
Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya, yapma çiçekler, insan saçından eşya 7.524.149 75.873.931
Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya 1.190.045.837 899.716.396
Seramik mamulleri 1.490.667.890 812.143.225
Cam ve cam eşya 2.346.212.260 1.873.892.415
Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar 38.932.861.383 62.702.188.048
Demir ve çelik 18.385.770.416 33.759.268.323
Demir veya çelikten eşya 8.961.068.599 5.335.858.666
Bakır ve bakırdan eşya 1.967.074.869 3.427.981.708
Nikel ve nikelden eşya 152.022.825 227.197.005
Alüminyum ve alüminyumdan eşya 5.981.552.788 7.043.829.466
Kurşun ve kurşundan eşya 27.244.952 434.308.029
Çinko ve çinkodan eşya 64.782.505 2.419.649.261
Kalay ve kalaydan eşya 4.281.783 159.290.455
Diğer adi metaller (tungsten, molibden, tantal, magnezyum, kobalt, bizmut, kadmiyum, vb.), sermetler, bunlardan eşya 53.244.304 140.655.547
Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları, adi metallerden bunların aksam ve parçaları 375.527.871 1.471.025.619
Adi metallerden çeşitli eşya (kilit, kasa, mobilya tertibatı, vb.) 2.103.322.506 1.947.109.945
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları 25.974.433.504 63.162.237.807
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı 17.988.436.308 46.812.207.694
Demiryolu vb hatlara ait taşıtlar ve malzemeler, bunların aksam-parçaları, mekanik trafik sinyalizasyon cihazları 192.330.079 568.256.920
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı 42.211.474.975 47.409.021.115
Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçalar 3.156.681.081 6.086.407.441
Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar 3.190.971.609 5.948.735.169
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar, bunların aksam, parça ve aksesuarı 1.517.626.737 10.948.706.696
Saatler ve bunların aksam ve parçaları 160.120.686 879.124.919
Müzik aletleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı 23.528.739 99.070.544
Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı 241.357.199 69.942.256
Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı tabelalar vb, prefabrik yapılar 3.020.079.717 2.373.843.098
Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı 177.277.450 1.828.963.513
Çeşitli mamul eşya (hijyenik havlu, bebek bezi, kalem, çakmak, fermuar, fırça vb.) 1.511.363.808 1.568.438.913
Sanat eserleri, kolleksiyon eşyası ve antikalar 22.959.204 41.074.258
Kişisel eşyalar, deniz ve hava taşıtlarına verilen kumanya ve malzeme (yakıtlar hariç) 613.607.192 24.040.710
Toplam 297.598.691.464 491.221.066.020

Bilgiler Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmış olup 2017 yılı verilerinden oluşmaktadır.

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olmaktasınız.
Daha fazla bilgi Kapat